برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1396 , دوره  20 , شماره  10 ; از صفحه 29 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي علل و عوارض مادري و نوزادي حاملگي هاي طول کشيده در مقايسه با حاملگي هاي ترم در سال هاي 93-1392 در بيمارستان بعثت سنندج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سنندج، سنندج، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: حاملگي طول کشيده به طور ميانگين در 10% از حاملگي ها اتفاق مي افتد. اين پديده مي تواند داراي پيامدهايي براي مادر و جنين باشد. با توجه به اينکه بررسي آماري از سرانجام حاملگي هاي طول کشيده در مقايسه با حاملگي هاي ترم شهر سنندج وجود ندارد، مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل خطر مرتبط با حاملگي هاي طول کشيده و مديريت آنها انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي - تحليلي در سال هاي 93-1392 در بيمارستان بعثت شهر سنندج با مطالعه پرونده هاي تمام افراد باردار مراجعه کننده و تعيين ميزان شيوع حاملگي هاي طول کشيده انجام شد. سپس در اين جامعه متغيرهاي مورد نظر در حاملگي هاي طول کشيده در مقايسه با حاملگي هاي ترم جمع آوري شد و در نهايت اين دو نوع حاملگي از نظر فراواني تعداد دفعات حاملگي، تعداد دفعات زايمان، شاخص توده بدني مادر، فراواني ميزان کاهش مايع آمنيوتيک، ميزان استفاده از ميزوپروستول براي
ripening سرويکس، آتوني رحم، ميزان پاسخ دهي به اينداکشن، نوع زايمان، فراواني افت ضربان قلب جنين، دفع مکونيوم، وزن بدو تولد، نمره آپگار دقيقه 1 و 5 و ميزان بستري شدن نوزاد در NICU با هم مقايسه شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نر م افزار آماري SPSS (نسخه 20) و آزمون هاي کاي دو و تي انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معنادار در نظر گرفته شد.
يافته ها: يافته هاي مادري و نوزادي حاملگي هاي طول کشيده در مقايسه با حاملگي هاي ترم از نظر فراواني تعداد دفعات حاملگي، تعداد دفعات زايمان، ميزان استفاده از ميزوپروستول براي
ripening سرويکس، آتوني رحم، ميزان پاسخ دهي به اينداکشن، نوع زايمان (واژينال يا سزارين)، فراواني افت ضربان قلب جنين، وزن بدو تولد و نمره آپگار دقيقه 1 تفاوت آماري معني داري داشتند (p<0.05)، اما از نظر شاخص توده بدني مادر، کاهش مايع آمنيوتيک، دفع مکونيوم، نمره آپگار دقيقه 5 و ميزان بستري شدن نوزاد در NICU تفاوت معني داري نداشتند (P>0.05).
نتيجه گيري: عوامل خطرزاي مادر و جنين به طور معني داري در حاملگي هاي طول کشيده بالاتر از حاملگي هاي طبيعي بود. لذا بکارگيري دستورالعمل هاي برخورد با حاملگي هاي طول کشيده براي حفظ سلامت مادر و نوزاد ضروري مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی