برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  23 , شماره  1 ; از صفحه 57 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

اثر اسيد سيتريک و فيتاز ميکروبي بر قابليت هضم ايلئومي و فعاليت آنزيمي سرم خون جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر اسيد سيتريک و فيتاز ميکروبي بر قابليت هضم ايلئومي برخي مواد مغذي، ابقاي مواد معدني پلاسما، عملکرد رشد، فعاليت آنزيمي و برخي از فراسنجه هاي سرم خون جوجه هاي گوشتي، تعداد 270 قطعه جوجه گوشتي نر سويه راس 308 در يک آزمايش فاکتوريل 3×3 با سه سطح اسيد سيتريک (0، 3 و 6 درصد) و سه سطح آنزيم فيتاز (0، 500 و 1000 واحد آنزيم در هر کيلوگرم از جيره) در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با 9 جيره آزمايشي، سه تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج نشان داد که مکمل نمودن جيره ها با فيتاز ميکروبي، افزايش وزن بدن، مصرف خوراک، قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي، غلظت کلسترول، تري گليسريد و آنزيم آسپارتات آمينوترانسفراز سرم و غلظت فسفر پلاسما را به طور معني داري (P<0.05) افزايش داد، اما موجب کاهش (P<0.05) غلظت آلکالين فسفاتاز، آلانين آمينوترانسفراز و لاکتات دهيدروژناز سرم و غلظت آهن پلاسما گرديد. همچنين نتايج نشان دهنده آن بود که افزودن 3 درصد اسيد سيتريک، به طور معني داري (P<0.05) سبب افزايش قابليت هضم ايلئومي پروتئين، انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري و فسفر کل گرديد. استفاده از 6 درصد اسيد سيتريک در جيره هاي غذايي موجب کاهش معني دار (P<0.01) صفات عملکردي، قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي (به استثناي کلسيم)، غلظت کلسترول و آنزيم آلکالين فسفاتاز سرم، غلظت فسفر و آهن پلاسما گرديد و هم زمان فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز سرم را به طور معني داري (P<0.05) افزايش داد. لذا يافته هاي آزمايش حاضر بيان گر آن است که جيره هاي حاوي 3 درصد اسيد سيتريک مکمل شده با 1000 واحد آنزيم فيتاز موجب بهبود شاخص هاي عملکرد، افزايش قابليت هضم مواد مغذي و ابقاي مواد معدني در جوجه هاي گوشتي گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نورمحمدی، ر.، و حسینی، س.، و وکیلی، م. (1392). اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی و فعالیت آنزیمی سرم خون جوجه های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی), 23(1 ), 57-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316408Vancouver : کپی

نورمحمدی روح اله، حسینی سیدمحمد، وکیلی معصومه. اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی و فعالیت آنزیمی سرم خون جوجه های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی). 1392 [cited 2021August02];23(1 ):57-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316408IEEE : کپی

نورمحمدی، ر.، حسینی، س.، وکیلی، م.، 1392. اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی و فعالیت آنزیمی سرم خون جوجه های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی), [online] 23(1 ), pp.57-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316408. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی