برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش رويکرد کارآفرينانه و ظرفيت جذب دانش در عملکرد شرکت هاي صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران
 
چکیده: 

در محيط پوياي کسب و کار، که جريان هاي سود در آينده از عدم اطمينان برخوردارند، شرکت ها نياز دارند که به صورت مستمر در جست و جوي فرصت هاي جديد و بهره برداري از آن ها باشند. حفظ حضور فعال در بازار و دستيابي به عملکرد بالاتر مستلزم توجه بيشتر اين شرکت ها به عوامل تاثيرگذار بر شاخص هاي مهم عملکردي آنها است. امروزه کارآفريني و اتخاذ رويکرد کارآفرينانه به عنوان يک تدبير مهم براي چگونگي سازماندهي شرکت ها و بهره برداري از فرصت هاي بازار در کانون توجه صاحب نظران و مديران در عرصه تئوري و عمل مديريت سازمان ها قرار دارد. هدف مقاله حاضر بررسي تاثير رويکرد کارآفرينانه و ظرفيت جذب دانش بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط صنايع تبديلي استان مازندران بوده است. روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي است و نمونه شامل 99 شرکت مي باشد. داده ها از طريق پرسشنامه اي که روايي آن بر اساس نظر جمعي از متخصصان تاييد، و پايايي آن با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ 0.95 محاسبه گرديد، جمع آوري شده است. نتايج نشان داد که رويکرد کارآفرينانه و ظرفيت جذب دانش تاثير مثبت و معني داري برعملکرد شرکت ها داشته اند. به عبارت ديگر، سطح بالاتر فعاليت هاي مبتني بر رويکرد کارآفرينانه، منجر به عملکرد بالاتر گرديده است.يافته هاي تحقيق مبين آن است که با اکتشاف مستمر دانش بيرون ازشرکت و جذب بخش هاي مورد نياز آن و به عبارتي دروني سازي اين دانش در بين افراد و تيم ها مي توان سطح بالاتري از عملکرد شرکت را شاهد بود. با توجه به همين نتايج به مديران اين شرکت ها پيشنهاد گرديد تا براي بهبود عملکرد نسبت به اتخاذ رويکرد کارآفرينانه و فراهم ساختن بستر مناسب براي جذب دانش در سازمان اهتمام بيش از پيش معمول دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 221
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی