برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 293 تا صفحه 303 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي موسيقي درماني همراه با تن آرامي بر فشارخون و نبض سالمندان مبتلا به فشارخون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

زماني که اضطراب و استرس فرد از سطح معمول فراتر رود قدرت انطباقي خود را از دست داده و مشکلاتي را به همراه دارد. روش هاي غير دارويي مانند آموزش تن آرامي و موسيقي درماني مي تواند در کاهش اضطراب بيماران موثر باشد. بنابراين هدف اين پژوهش تعيين اثربخشي موسيقي درماني به همراه تن آرامي بر کنترل فشارخون و نبض سالمندان مبتلا به بيماري فشار خون در شهر سنندج بود. روش پژوهش حاضر نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي 30 نفر از سالمندان مبتلا به فشارخون مراجعه کننده به بيمارستان هاي شهر سنندج در سال 1395 انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه مداخله و گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش دستگاه کنترل فشارخون، اندازه گيري نبض از مچ دست، بسته آموزشي موسيقي درماني و 10 روش تن آرامي بود. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد بين پس آزمون دو گروه در ميزان فشار خون (p<0.003) و نبض (p<0.001) تفاوت معني داري به لحاظ آماري وجود داشت. همانطور که نتايج نشان مي دهد موسيقي درماني همراه با تن آرامي در کاهش فشارخون و نبض سالمندان موثر بود. موسيقي درماني همراه با تن آرامي در سالمندان مبتلا به فشارخون مي تواند با ايجاد آرامش عضلاني، کاهش مقاومت عروقي، کاهش فعاليت سمپاتيک و منظم شدن تنفس در بيماران منجر به کاهش فشارخون و نبض گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 292
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی