برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  24 , شماره  3 ; از صفحه 117 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيکي با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناسي و فيتوشيميايي درگونه هاي مختلف خرگوشک (.Verbascum sp) در استان آذربايجان غربي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

سابقه و هدف: گل ماهور يا خرگوشک (Verbascum sp.) گياهي علفي، دوساله، دارويي و متعلق به تيره گل ميمون (Scrophulariaceae) مي باشد. از گل هاي اين گياه به عنوان يک داروي گياهي باارزش براي درمان التهاب، آسم، سرفه و همچنين درمان ناراحتي هاي دستگاه تنفسي استفاده مي شود. در اين تحقيق تنوع ژنتيکي گونه هاي مختلف خرگوشک جمع آوري شده از مناطق مختلف استان آذربايجان غربي بر اساس برخي نشانگرهاي مورفولوژيکي و فيتوشيميايي در راستاي اهلي سازي اين گياه ارزشمند مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: مناطق مختلف استان آذربايجان غربي به عنوان خاستگاه بسياري از گونه هاي دارويي خرگوشک در ايران، براي جمع-آوري نمونه هاي گياهي و انجام آزمايشات انتخاب شد. به منظور ارزيابي تنوع مورفولوژيکي گونه هاي مختلف خرگوشک در فصل گلدهي کامل گياه، 12 صفت کيفي و همچنين 20 صفت کمي مورد ارزيابي قرار گرفتند. پس از شناسايي گونه ها، عصاره گيري از نمونه هاي گل و برگ به روش اولتراسونيک انجام گرفت. تنوع فيتوشيميايي گونه هاي مختلف خرگوشک نيز بر اساس محتواي فنل کل (روش فولين سيوکالتو) و فعاليت آنتي اکسيداني (روش DPPH)، به طور جداگانه در اندام هاي گل و برگ ارزيابي گرديد.
يافته ها: بر اساس ارزيابي نمونه هاي جمع آوري شده از مناطق مختلف، 9 گونه V. erianthum)، V. songaricum، V. speciosum، V. szovitsianum، V. stachydiforme، V. sinuatum، V. haussknechtianum، V. cheirantifolium و (V. saccatum شناسايي گرديد. نتايج نشان داد که نوع گونه تاثير معني داري در سطح احتمال 1 درصد بر صفات ارتفاع گياه، طول گل آذين، تعداد گل در هر دسته، تعداد ساقه گلدهنده، طول برگ هاي قاعده اي، طول و عرض کپسول دارد. همچنين بين گونه هاي مورد مطالعه از نظر نسبت طول به عرض برگ هاي ساقه اي و طول کاسه گل تفاوت معني داري در سطح احتمال 5 درصد وجود داشت. بررسي نتايج داده هاي فيتوشيميايي نيز نشان داد که نوع گونه و اندام تاثير معني داري در سطح احتمال 1 درصد بر ميزان فنل کل و فعاليت آنتي اکسيداني گياه دارويي خرگوشک داشت. بيشترين ميزان فنل کل (32.83 ميلي گرم اسيد گاليک بر گرم وزن خشک) و فعاليت آنتي اکسيداني (85.02 درصد) در برگ هاي گونه V. sinuatum مشاهده شد. همچنين بر اساس تجزيه به مولفه هاي اصلي و دندروگرام صفات مورفولوژيکي و فيتوشيميايي براي گونه هاي خرگوشک، گونه هاي مورد مطالعه به چهار گروه اصلي تقسيم شدند. در گروه اول گونه V. sinuatum قرار گرفت که داراي بالاترين ميزان فنل کل و فعاليت آنتي اکسيداني برگ، ارتفاع گياه، تعداد گل در هر دسته، تعداد انشعابات شاخه گلدهنده و عرض برگ هاي قاعده اي بود.ساير گونه ها V. szovitsianum) و (V. haussknechtianum، V. stachydiforme، (V. songaricum، V. saccatum و (V. speciosum و V. erianthum) و (V. cheirantifolium به ترتيب در گروه هاي دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين تحقيق نشان داد که تنوع وسيعي از گونه هاي خرگوشک در استان آذربايجان غربي وجود دارد. گونه V. sinuatum داراي خصوصيات مورفولوژيکي و فيتوشيميايي منحصر به فردي است که مي توان از آن در جهت برنامه هاي اصلاحي و توليد اقتصادي استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

امینی، س.، و حسنی، ع.، و علیرضالو، ا.، و ملکی، ر. (1396). بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای ریخت شناسی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (.Verbascum sp) در استان آذربایجان غربی. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 24(3 ), 117-136. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315485Vancouver : کپی

امینی سونیا، حسنی عباس، علیرضالو ابوالفضل، ملکی رامین. بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای ریخت شناسی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (.Verbascum sp) در استان آذربایجان غربی. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1396 [cited 2021April15];24(3 ):117-136. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315485IEEE : کپی

امینی، س.، حسنی، ع.، علیرضالو، ا.، ملکی، ر.، 1396. بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای ریخت شناسی و فیتوشیمیایی درگونه های مختلف خرگوشک (.Verbascum sp) در استان آذربایجان غربی. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 24(3 ), pp.117-136. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315485>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی