برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 103 تا صفحه 113 .
 
عنوان مقاله: 

احساس تنهايي در سالمندان: نقش مهارت هاي ارتباطي، حمايت اجتماعي و ناتواني عملکردي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه لرستان
 
چکیده: 

توجه و تمرکز بر متغيرهاي پيش بين احساس تنهايي در سالمندان مقدمه اي براي درمان موفقيت آميز احساس تنهايي و کاهش پيامدها و عوارض جدي آن است. در اين راستا هدف اين پژوهش، بررسي نقش مهارت هاي ارتباطي، حمايت اجتماعي و ناتواني عملکردي در پيش بيني احساس تنهايي سالمندان بود. طرح پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه ي آماري را کليه ي سالمندان شهر تهران در سال 1395 تشکيل مي دادند. به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي 40 نفر از سالمندان ساکن منزل از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از مقياس تجديد نظر شده احساس تنهايي راسل، پرسشنامه هاي مهارت هاي ارتباطي بين فردي کوئين دام و حمايت اجتماعي وينفيلد، و مقياس 8 سوالي ناتواني عملکردي پرسشنامه ي سنجش سلامت استانفورد استفاده شد. به منظور تحليل داده ها از روش همبستگي گشتاوري پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام استفاده شد. نتايج روش هاي آماري، همبستگي هاي منفي و معناداري بين مهارت هاي ارتباطي و حمايت اجتماعي با احساس تنهايي و همبستگي مثبت و معناداري بين ميزان ناتواني عملکردي و احساس تنهايي نشان داد. نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد که 48 درصد از واريانس احساس تنهايي از طريق مهارت هاي ارتباطي، حمايت اجتماعي و ناتواني عملکردي قابل پيش بيني است. نتايج اين پژوهش نشان داد که مهارت هاي ارتباطي، حمايت اجتماعي و ناتواني عملکردي نقش معناداري در پيش بيني احساس تنهايي سالمندان دارند. اين يافته ها حاوي تلويحات مهمي در خصوص اهميت اين متغيرها در تجربه احساس تنهايي سالمندان است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 226
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی