برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  24 , شماره  3 ; از صفحه 25 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي همزيستي سه گونه قارچ ميکوريزا بر ويژگي هاي بيوشيميايي چمن هاي اگروپيرو ن (Agropyron elongatum) و پوآي چند ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: چمن ها مهمترين گياهان پوششي با قدرت پا خوري بالا هستند که به ندرت مي توان جايگزيني براي آن ها در فضاي سبز پيدا کرد. محدوديت منابع آب آبياري يکي از چالش هاي اصلي در مديريت چمن ها بخصوص در مناطق خشک و نيمه خشک است. يکي از راه هاي کاهش اثرات سوء تنش خشکي، همزيستي قارچ ميکوريزا با ريشه گياه است.
مواد و روش ها: به منظور ارزيابي اثر همزيستي سه گونه قارچ ميکوريزا (clarum Glomus، Glomus fasiculatum، mosseae Glomus و بدون کاربرد قارچ) و تنش خشکي (با سه سطح رطوبتي 80، 55 و 30 درصد ظرفيت زراعي) بر ويژگي هاي بيوشيميايي چمن هاي پوآي چندساله (Poa pratensis) و اگروپيرون (Agropyron elongatum)، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي طي سال هاي 94- 1393 در گلخانه تحقيقاتي دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گيلان انجام شد. چمن ها 60 روز پس از کاشت تحت تنش خشکي قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل فعاليت آنزيم هاي آسکوربات پراکسيداز، پراکسيداز، کاتالاز و ميزان مالون دي آلدهيد، پرولين و پروتئين کل برگ و درصد کلني سازي ريشه بود.
يافته ها: نتايج نشان داد که بيشترين درصد کلني سازي ريشه را چمن اگروپيرون با گونه گلوموس موسه آ و کمترين درصد را پوآي چندساله با گونه گلوموس کلاروم داشتند. تنش خشکي درصد کلني سازي گونه گلوموس موسه آ را با هر دو گونه چمن کاهش ولي درصد کلني سازي گونه هاي گلوموس کلاروم و گلوموس فسيکولاتوم را با ريشه چمن اگروپيرون و پوآي چند ساله افزايش داد. تنش خشکي سبب افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان، ميزان پرولين، مالون دي آلدهيد و پروتئين کل برگ چمن هاي مورد آزمايش گرديد. قارچ ميکوريزا بويژه در شرايط تنش خشکي فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان ميزان پرولين و پروتئين را افزايش ولي ميزان مالون-دي آلدهيد را کاهش داد. بين گونه هاي قارچ و گونه هاي چمن به لحاظ تاثير بر صفات ذکر شده اختلاف معني دار مشاهده گرديد، به-طوري که در چمن اگروپيرون، گونه گلوموس موسه آ و در چمن پو آي چندساله، گونه گلوموس کلاروم سبب بيشترين فعاليت آنزيم آسکوربات پراکسيداز گرديدند. در بالاترين سطح تنش خشکي چمن هاي همزيست با گلوموس موسه آ بيشترين فعاليت پراکسيداز را داشتند ولي در تنش ملايم، بيشترين فعاليت آنزيم پراکسيداز در برگ چمن هاي همزيست با قارچ گلوموس فسيکولاتوم مشاهده شد. در شرايط تنش ملايم چمن هاي اگروپيرون همزيست با قارچ گلوموس موسه آ بيشترين فعاليت کاتالاز را دارا بودند در حالي که در بالاترين سطح تنش بيشترين فعاليت آنزيم کاتالاز در برگ چمن هاي همزيست با قارچ گلوموس فسيکولاتوم مشاهده گرديد ولي در چمن پوآي-چندساله در هر دو شرايط تنش شديد و ملايم بيشترين فعاليت کاتالاز مربوط به چمن هايي بود که با قارچ ميکوريزا تلقيح نشده بودند. گونه گلوموس موسه آ سبب گرديد که ميزان پرولين برگ چمن در بالاترين سطح تنش خشکي (30 درصد ظرفيت زراعي) بيش از 130 درصد نسبت به شرايط بدون قارچ افزايش ولي ميزان مالون دي آلدهيد بيش از 32 درصد کاهش يابد و در تنش متوسط اين نسبت به ترتيب70 درصد افزايش و 25 درصد کاهش بود.
نتيجه گيري: تاثير گونه هاي قارچ ميکوريزا بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در برگ چمن هاي مورد مطالعه تحت تنش خشکي متفاوت بود ولي در مجموع ميکوريزا توانست با افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و ميزان پرولين، سبب کاهش ميزان پراکسيداسيون ليپيد غشاء سلول هاي برگ چمن هاي مورد مطالعه گردد. که از اين نظر گونه گلوموس موسه آ موثرتر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اشراف، ح.، و زکی زاده، ه.، و احتشامی، س.، و بیگلویی، م. (1396). ارزیابی همزیستی سه گونه قارچ میکوریزا بر ویژگی های بیوشیمیایی چمن های اگروپیرو ن (Agropyron elongatum) و پوآی چند ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکی. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 24(3 ), 25-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315452Vancouver : کپی

اشراف حامد، زکی زاده هدایت، احتشامی سیدمحمدرضا، بیگلویی محمدحسن. ارزیابی همزیستی سه گونه قارچ میکوریزا بر ویژگی های بیوشیمیایی چمن های اگروپیرو ن (Agropyron elongatum) و پوآی چند ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکی. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1396 [cited 2021September24];24(3 ):25-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315452IEEE : کپی

اشراف، ح.، زکی زاده، ه.، احتشامی، س.، بیگلویی، م.، 1396. ارزیابی همزیستی سه گونه قارچ میکوریزا بر ویژگی های بیوشیمیایی چمن های اگروپیرو ن (Agropyron elongatum) و پوآی چند ساله (Poa pratensis) تحت تنش خشکی. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 24(3 ), pp.25-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315452. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی