برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير رهبري اخلاقي بر توسعه سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير رهبري اخلاقي بر سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه شهرستان شيروان است. اين پژوهش از نوع پژوهش هاي توصيفي- همبستگي و از نظر هدف، کاربردي است. جامعه آماري پژوهش، تمام معلمان مدارس متوسطه شهرستان شيروان در سال تحصيلي 93-94 هستند. حجمنمونه، تعداد 175 نفر با استفاده از فرمول کوکران است که با روش نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شده اند.سپس همان افراد پرسشنامه هاي رهبري اخلاقي دي هاق و دن هاردگ و سازمان يادگيرنده مارسيک و واتکينز را تمکيل کرده اند. پايايي و روايي ابزار با ضريب آلفاي کرونباخ (a=0.85 سازمان يادگيرنده و a=0.91 رهبري اخلاقي) و تحليل عاملي تاييدي انجام شده است. داده ها به دست آمده با آزمون رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شده است. نتايج نشان مي دهند که رهبري اخلاقي و مولفه هاي آن بر سازمان يادگيرنده تاثير مستقيم دارند. از بين ابعاد رهبري اخلاقي، ابعاد تسهيم قدرت و وضوح نقش، سهم معناداري در پيش بيني سازمان يادگيرنده دارند (P£0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فرزانه، م.، و مرادی، ک.، و ملایی، ر. (1395). بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر توسعه سازمان یادگیرنده در مدارس متوسطه شهری. رویکردهای نوین آموزشی, 11(2 (پیاپی 24) ), 45-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315195Vancouver : کپی

فرزانه محمد، مرادی کیوان، ملایی رباب. بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر توسعه سازمان یادگیرنده در مدارس متوسطه شهری. رویکردهای نوین آموزشی. 1395 [cited 2021April15];11(2 (پیاپی 24) ):45-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315195IEEE : کپی

فرزانه، م.، مرادی، ک.، ملایی، ر.، 1395. بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر توسعه سازمان یادگیرنده در مدارس متوسطه شهری. رویکردهای نوین آموزشی, [online] 11(2 (پیاپی 24) ), pp.45-58. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315195>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی