برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  40 , شماره  1 ; از صفحه 41 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات محيط کشت، تيمار گندزدايي و هورموني در ريز ازديادي برخي از پايه هاي رويشي سيب (.Mallus domestica Borkh)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مشهد
 
چکیده: 

توسعه پايه هاي رويشي به منظور افزايش عملکرد در باغ هاي سيب ضروري است و اين امر به در دسترس بودن يک روش ساده و آسان تکثير پايه ها بستگي دارد. در اين تحقيق اثر شرايط گندزدايي، محيط کشت و تيمارهاي مختلف هورموني روي ميزان آلودگي، تعداد شاخه جانبي، طول شاخه، کالوس زايي، ميزان شاخه زايي و تعداد برگ سه پايه رويشي MM106،MM111  و B9 با استفاده از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار مطالعه شد. ريزنمونه ها پس از شستشوي سطحي با غلظت هاي مختلف کلريد جيوه و هيپوکلريت سديم گندزدايي شده و سپس در محيط هاي کشت MS تغيير يافته،  WPMو DKW کشت شدند. نتايج نشان داد که با استفاده از کلريد جيوه 0.1 درصد و اتانول 70 درصد به ترتيب به مدت 3 دقيقه و 30 ثانيه کمترين آلودگي حاصل شد. علاوه براين تفاوت معني داري بين تيمارها و پايه ها براي صفات مورد مطالعه مشاهده شد. در اين آزمايش، محيط کشت MS تغيير يافته همراه با 0.1 ميلي گرم در ليتر هورمون بنزيل آدنين با بيشترين درصد رشد، استقرار موفق تري داشت. مقايسه ميانگين ها نشان داد که پايه رويشي MM106 از نظر کليه صفات مورد مطالعه، نسبت به ساير پايه هاي رويشي، برتري داشت. به طوري که بالاترين طول شاخه، کالوس زايي و تعداد برگ در اين پايه مشاهده شد. به منظور بررسي تاثير هورمون روي شاخه زايي، سطوح مختلف دو هورمون بنزيل آمينو پورين و ايندول بوتريک اسيد استفاده شد. بهترين شاخه زايي از تيمار هورموني 2 ميلي گرم در ليتر BAP و 0.1 ميلي گرم در ليتر IBA حاصل شد. نتايج نشان داد که عکس العمل ژنوتيپ ها نسبت به شرايط vitroin متفاوت بود. به طوري که پايه رويشي B9 پاسخ بهتري نسبت به ساير ژنوتيپ ها در صفت شاخه زايي نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

محمدزاده مقدم، ن.، و حمیدی، ح. (1396). بررسی اثرات محیط کشت, تیمار گندزدایی و هورمونی در ریز ازدیادی برخی از پایه های رویشی سیب (.Mallus domestica Borkh). تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی), 40(1 ), 41-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315189Vancouver : کپی

محمدزاده مقدم نجمه، حمیدی حسن. بررسی اثرات محیط کشت, تیمار گندزدایی و هورمونی در ریز ازدیادی برخی از پایه های رویشی سیب (.Mallus domestica Borkh). تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی). 1396 [cited 2021April18];40(1 ):41-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315189IEEE : کپی

محمدزاده مقدم، ن.، حمیدی، ح.، 1396. بررسی اثرات محیط کشت, تیمار گندزدایی و هورمونی در ریز ازدیادی برخی از پایه های رویشی سیب (.Mallus domestica Borkh). تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی), [online] 40(1 ), pp.41-54. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315189>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی