برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کيفيت سرويس هاي درون يابي مکاني در توسعه سامانه هاي پايش آلودگي هوا بر مبناي اينترنت اشيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
چکیده: 

آلودگي هوا يکي از اصلي ترين معضلات کلانشهرها محسوب مي شود. پايش بهينه سطح غلظت آلاينده هاي هوا، نقش حياتي را در مهار اين مشکل ايفا مي کند. در اين پژوهش، با تلفيق مفاهيم اينترنت اشيا و سامانه اطلاعات مکاني، راهکاري جهت پايش بهينه آلودگي هوا ارائه گرديد. از ضروريات پياده سازي اينترنت اشيا، فراهم آوردن بستري همکنشپذير جهت تبادل اطلاعات بين اشياي مختلف است. موضوع ديگر، ارسال اطلاعات قابل اعتماد به کاربران در کمترين زمان ممکن است. جهت رفع موانع همکنشپذيري استانداردهاي SOS،SensorML و O & M از OGC SWE مورد استفاده قرار گرفتند. همچنين، دو شاخص جهت ارزيابي کيفيت سرويس هاي وب مکاني ارائه گرديد و کيفيت چهار سرويس درون يابي شامل IDW، EBK،GPI و OK بررسي شدند. جهت تعميم نتايج به ساير شبکه هاي حسگري، ميزان اثرپذيري اين شاخص هاي کيفي از شش پارامتر مرتبط با ساختار شبکه حسگري و ويژگي هاي آماري داده سنجش شده آن ها، با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون بررسي شدند. نتايج پژوهش نشان داد سرويس هاي OK و EBK با ميانگين 14.61 RMSE و 15.11 در شاخص اعتمادپذيري بهتر از دو روش ديگر عمل کردند. شاخص زمان در سرويس EBK ضعيف بوده (6 دقيقه و 21 ثانيه)، اما در ديگر سرويس ها سطح مطلوبي (کسري از ثانيه) داشت. شاخص اعتمادپذيري با ويژگي هاي آماري رابطه معکوس (rRMSE>0.9) و شاخص زمان با پارامترهاي ساختاري، به ويژه تعداد حسگرها، رابطه مستقيم قوي (rIDW=0.99، rEBK=0.97 و rOK=0.66) داشتند. راهکار ارائه شده و نتايج حاصل در توسعه سامانه هاي پايش محيطي و در تعامل با ساير مولفه ها در محيط اينترنت اشيا مي تواند بسيار مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

حبیبی، ر.، و آل شیخ، ع. (1396). ارزیابی کیفیت سرویس های درون یابی مکانی در توسعه سامانه های پایش آلودگی هوا بر مبنای اینترنت اشیا. علوم و فنون نقشه برداری, 6(4 ), 1-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315115Vancouver : کپی

حبیبی رویا، آل شیخ علی اصغر. ارزیابی کیفیت سرویس های درون یابی مکانی در توسعه سامانه های پایش آلودگی هوا بر مبنای اینترنت اشیا. علوم و فنون نقشه برداری. 1396 [cited 2021April23];6(4 ):1-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315115IEEE : کپی

حبیبی، ر.، آل شیخ، ع.، 1396. ارزیابی کیفیت سرویس های درون یابی مکانی در توسعه سامانه های پایش آلودگی هوا بر مبنای اینترنت اشیا. علوم و فنون نقشه برداری, [online] 6(4 ), pp.1-15. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315115. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی