برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 35 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر اسيد هيوميک بر جوانه زني، رشد گياهچه و رنگيزه هاي فتوسنتزي گياه دارويي اسفرزه (Plantago ovata Forssk)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر اسيدهيوميک بر شاخص هاي جوانه زني و رنگيزه هاي فتوسنتزي گياه دارويي اسفرزه آزمايشي در قالب طرح کامل تصادفي انجام شد.تيمارها شامل غلظت هاي 0، 15 و 30 گرم در ليتر بود. نتايج نشان داد اسيدهيوميک بر سرعت جوانه-زني و شاخص بنيه بذر تاثير معني دار داشت. بيش ترين و کم ترين سرعت جوانه زني، بيش ترين و کم ترين شاخص بنيه بذر به-ترتيب در تيمار 30 گرم در ليتر و شاهد محاسبه گرديد. درحالي که اسيد هيوميک بر درصد جوانه زني و ميانگين زمان جوانه-زني اثر معني دار نداشت. اسيدهيوميک بر طول و وزن خشک ريشه چه (سطح 1 درصد)، طول و وزن خشک ساقه چه و ضريب آلومتري (سطح 5 درصد) معني دار بود، ولي بر وزن تر ريشه چه و ساقه چه اثر معني داري نداشت. بيش ترين و کم ترين طول ريشه-چه، بيش ترين و کم ترين وزن خشک ريشه چه، بيش ترين و کم ترين وزن خشک ساقه چه به ترتيب در تيمار 30 گرم در ليتر اسيد هيوميک و شاهد به دست آمد. بيش ترين طول ساقه چه مربوط به غلظت 15 گرم در ليتر و کم ترين آن مربوط به تيمار شاهد بود. بيش ترين ضريب آلومتري در تيمار 30 گرم ليتر حاصل شد. بهترين تاثير بر رنگيزه هاي کلروفيلي در تيمار 30 گرم بر ليتر مشاهده شد به طوري که بيش ترين و کم ترين کلروفيل a، b، کلروفيل کل و کاروتنوئيد به ترتيب در غلظت 0 و 30 گرم بر ليتر اسيد هيوميک مشاهده گرديد. به طور کلي نتايج نشان داد اسيدهيوميک در غلظت 30 گرم بر ليتر بر بهبود کيفيت اسفرزه موثر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ابراهیمی، م.، و میری کرباسک، ا. (1395). بررسی اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی, رشد گیاهچه و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk). علوم و تحقیقات بذر ایران, 3(3 ), 35-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315026Vancouver : کپی

ابراهیمی مهدیه، میری کرباسک الهام. بررسی اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی, رشد گیاهچه و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk). علوم و تحقیقات بذر ایران. 1395 [cited 2021April21];3(3 ):35-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315026IEEE : کپی

ابراهیمی، م.، میری کرباسک، ا.، 1395. بررسی اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی, رشد گیاهچه و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk). علوم و تحقیقات بذر ایران, [online] 3(3 ), pp.35-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315026. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 52 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی