برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 63 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثر درصد جوانه زني اوليه و اندازه و شکل بذر ذرت (.Zea mays L) هيبريد سينگل کراس704 بر برخي شاخص هاي بنيه بذر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر درصد جوانه زني اوليه و اندازه و شکل بذر ذرت هيبريد SC.704 بر شاخص هاي مرتبط با بنيه بذر در آزمايشگاه و مزرعه، آزمايشي در سال زراعي 92-1391 در آزمايشگاه تجزيه کيفي بذر و مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال کرج به صورت آزمايش فاکتوريل به ترتيب در قالب طرح کاملا تصادفي و بلوک هاي کامل تصادفي به اجرا درآمد. تيمارهاي آزمايش شامل سه اندازه و شکل بذر پهن، متوسط و گرد با در صد جوانه زني اوليه توده بذرهاي 88، 90 و 92 درصد بودند. بنيه بذر و گياهچه در آزمايشگاه با تجزيه و تحليل رشد گياهچه از طريق آزمون جوانه زني استاندارد مورد بررسي قرار گرفت و درصد گياهچه هاي عادي، متوسط جوانه زني روزانه، ضريب سرعت جوانه زني، طول و وزن خشک گياهچه و شاخص هاي طولي و وزني بنيه گياهچه تعيين شدند. همچنين در مزرعه درصد و سرعت ظهور گياهچه و شاخص هاي طولي و وزني بنيه گياهچه اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد شاخص هاي مرتبط با بنيه بذر و گياهچه بذرهاي داراي در صد جوانه زني اوليه مختلف تفاوت معني داري داشتند. همچنين بذرهاي شکل پهن در مقايسه با شکل گرد و اندازه متوسط قابليت جوانه زني و شاخص هاي مرتبط با بنيه بذر و گياهچه بالاتري داشتند. با وجود اين نتايج، شاخص هاي مرتبط با ظهور و بنيه گياهچه در مزرعه مورد بررسي بذرهاي با درصد جوانه زني اوليه و اندازه و شکل مختلف، تفاوت معني داري نداشتند ولي متوسط جوانه زني روزانه با درصد و سرعت ظهور گياهچه در مزرعه همبستگي مثبت معني دار داشت. به طورکلي، تحت شرايط اين آزمايش بذرهاي داراي درصد جوانه زني اوليه بالاتر و شکل پهن از قابليت جوانه زني بيشتر و بنيه قوي تر برخوردار بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی