برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين هوش اخلاقي و ويژگي هاي جمعيت شناختي پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی - جراحی
 
چکیده: 

مقدمه: هوش اخلاقي به توانايي تشخيص درست از غلط، انتخاب درست و در نهايت رفتار مبتني بر اخلاق اطلاق مي شود. هوش اخلاقي به عنوان عامل موثر در افزايش تعهد، مسووليت پذيري، عملکرد مطلوب و تحقق اهداف سازمان محسوب مي شود. لنيک و کيل (Lennick and Kiel) ساختار هوش اخلاقي را شامل چهار مولفه اصلي درستکاري، مسووليت پذيري، بخشش و همدلي عنوان مي کنند که براي موفقيت مداوم سازماني و شخصي ضروري است؛ بنابراين اعمال افراد با هوش اخلاقي بالا، پيوسته با ارزش ها و عقايدشان هماهنگ است، عملکرد بالايي دارند و هميشه کارها را با اصول اخلاقي پيوند مي دهند. پرستاران نيز به خاطر نفوذ در خدمات بهداشتي - درماني و قبول مسووليت هاي عظيم، مسوول پذيرش عملکردهاي خود مي باشند.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط ميان هوش اخلاقي و ويژگي هاي جمعيت شناختي در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه انجام شد
.
مواد و روش ها: در يک مطالعه مقطعي (توصيفي - تحليلي)، تعداد 267 پرستار شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي شهر تهران در سال 1392 به روش نمونه گيري در دسترس وارد مطالعه شدند و از نظر هوش اخلاقي مورد بررسي قرار گرفتند. جهت جمع آوري داده ها از نسخه فارسي پرسشنامه هوش اخلاقي لنيک و کيل که روايي و پايايي آن مورد تائيد قرار گرفته است؛ استفاده شد. سپس داده ها با نرم افزار
SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي مورد تحليل قرار گرفتند. P<0.05 به عنوان سطح معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: تعداد کل نمونه ها 267 نفر بودند که در محدوده ي سني 50-20 سال قرار داشتند. از اين تعداد
65.54 درصد زن بودند و اکثريت واحدهاي پژوهش، متاهل (73.78 درصد) و داراي سطح تحصيلات کارشناسي (80.52 درصد) بودند. آزمونهاي آماري نشان دادند که هوش اخلاقي بيشتر پرستاران در حد متوسط 168 (%62.9) بود. همچنين بين متغيرهاي جنس (P=0.006)، سطح تحصيلات (P=0.004) و ميزان ساعات اضافه کار (P=0.004) با هوش اخلاقي پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه ارتباط آماري معناداري وجود داشت و بين متغيرهاي سن (P=0.01)، سابقه ي کار (P=0.09) و وضعيت تاهل (P=0.3) ارتباط آماري معناداري وجود نداشت.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به ماهيت حرفه پرستاري و با تکيه بر يافته هاي اين پژوهش، ارائه راهکار مناسب در زمينه چينش نيروها، برگزاري کارگاه هاي اخلاق ضمن خدمت، جذب و حفظ پرستاران واجد شرايط و انجام مطالعات مداخله اي در اين زمينه جهت ارتقاء هوش اخلاقي و در نهايت موفقيت سازمان نظام سلامت پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سعید، ی.، و آفاقی، ع.، و تابانژاد، ز.، و نجفلو، م. (1396). بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران بخش مراقبت های ویژه. علوم مراقبتی نظامی, 4(4 (مسلسل 14) ), 281-287. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314899Vancouver : کپی

سعید یاسر، آفاقی عفت، تابانژاد زینب، نجفلو محمد. بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران بخش مراقبت های ویژه. علوم مراقبتی نظامی. 1396 [cited 2021April16];4(4 (مسلسل 14) ):281-287. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314899IEEE : کپی

سعید، ی.، آفاقی، ع.، تابانژاد، ز.، نجفلو، م.، 1396. بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران بخش مراقبت های ویژه. علوم مراقبتی نظامی, [online] 4(4 (مسلسل 14) ), pp.281-287. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314899>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی