نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير کاربرد کود گاوي و ورمي کمپوست بر جزء بندي و قابليت استفاده روي و مس در کشت گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 
چکیده: 
استفاده از کودهاي آلي يکي از راه هاي افزودن عناصر به خاک هاي کشاورزي با ماده آلي کم است. کودهاي آلي مختلف، تاثيرات متفاوتي بر قابليت استفاده عناصر در خاک دارند. در اين تحقيق، قابليت استفاده (با روش هاي DTPA-TEA، AB-DTPA  و مهليچ 3) و جزءبندي روي و مس در يک خاک آهکي تيمار شده با سطوح 0، 0.5 و 1 درصد (وزني- وزني) کود گاوي و ورمي کمپوست در قالب طرح کاملا تصادفي مقايسه شد. همچنين، در خاک هاي تيمارشده و شاهد در شرايط گلخانه اي، گياه گندم کشت گرديد. نتايج نشان داد که اثر تيمارها بر مقدار روي عصاره گيري شده با روش هاي مختلف معني دار (P<0.01) بود. در حالي که اثر تيمارها بر مس عصاره گيري شده با روش هاي مختلف معني دار نبود (P>0.05). کمترين و بيشترين مقدار روي عصاره گيري شده با DTPA-TEA به ترتيب در خاک شاهد (0.73 ميلي گرم در کيلوگرم) و خاک هاي تيمار شده با 1 درصد کود دامي (1.30 ميلي گرم در کيلوگرم) و 1 درصد ورمي کمپوست (1.17 ميلي گرم در کيلوگرم) بود. نتايج نشان داد که اثر تيمارها بر روي پيوند شده با اکسيدهاي آهن و منگنز و روي پيوند شده با ماده آلي معني دار (P<0.05) بود، در حالي که اثر تيمارها بر اجزاء مس معني دار نبود (P<0.05). روي و مس عصاره گيري شده با DTPA-TEA و AB-DTPA همبستگي معني داري (P<0.05) با جزء پيوند شده با اکسيدهاي آهن و منگنز داشتند. ضرايب همبستگي بدست آمده نشان دادند که بين ماده خشک و جذب روي با روي عصاره گيري شده با AB-DTPA ،DTPA-TEA، مهليچ 3 و روي پيوند شده با اکسيدهاي آهن و منگنز همبستگي معني داري (P<0.05) وجود داشت. در حالي که بين شاخص هاي گندم و مس عصاره گيري شده با روش هاي مختلف و اجزاء آن همبستگي معني داري وجود نداشت (P>0.05). نتايج اين تحقيق نشان داد که تفاوت بين استفاده از کود گاوي يا ورمي کمپوست بر اجزاء و قابليت استفاده روي و مس معني دار نبود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسین پور، ع.، و متقیان، ح. (1395). تاثیر کاربرد کود گاوی و ورمی کمپوست بر جزء بندی و قابلیت استفاده روی و مس در کشت گندم. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 30(6 ), 2005-2018. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314826Vancouver : کپی

حسین پور علیرضا، متقیان حمیدرضا. تاثیر کاربرد کود گاوی و ورمی کمپوست بر جزء بندی و قابلیت استفاده روی و مس در کشت گندم. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1395 [cited 2022June29];30(6 ):2005-2018. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314826IEEE : کپی

حسین پور، ع.، متقیان، ح.، 1395. تاثیر کاربرد کود گاوی و ورمی کمپوست بر جزء بندی و قابلیت استفاده روی و مس در کشت گندم. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 30(6 ), pp.2005-2018. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314826. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی