3 SID.ir | تجزيه ارتباط رگرسيوني صفات مرتبط با عملکرد با نشانگرهاي مولکولي RAPD در پسته (.P.vera L)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تجزيه ارتباط رگرسيوني صفات مرتبط با عملکرد با نشانگرهاي مولکولي RAPD در پسته (.P.vera L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 
چکیده: 

با بکارگيري نشانگرهاي مولکولي، اصلاح گياهان با سرعت و سهولت بيشتري انجام مي گيرد و انتخاب والدين براي تلاقي هاي بعدي در برنامه هاي اصلاحي با اطمينان بيشتري انجام مي گيرد. در دسترس بودن تعداد بسيار زيادي از نشانگرها و صفات مورفولوژيکي مي تواند به مطالعه تجزيه رگرسيوني بين اين نشانگرها و صفات مورفولوژيکي کمک نمايد. در اين تحقيق، ارتباط صفات مرتبط با عملکرد در 20 ژنوتيپ پسته با استفاده از 15 آغازگر RAPD مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت 11 آغازگر چندشکلي نشان دادند و مجموعا 56 قطعه (لوکوس) را تکثير کردند که از اين بين 36 قطعه (64.29 درصد) چند شکلي را با ميانگين 5.09 الل به ازاي هر پرايمر نشان دادند و ميزان اين چندشکلي از حداقل 25 درصد براي آغازگر AJ05 تا حداکثر 87.5 درصد براي آغازگر OPAD02 متغير بود. ميانگين محتواي اطلاعاتي حاصل از چند شکلي براي جايگاه ها 0.23 و از 0.095 (AJ05 و OPAD15) تا 0.39 (OPC05) متغير بود. براي شناسايي نشانگرهاي مثبت مرتبط با صفات اجزاي عملکرد، تجزيه رگرسيون گام به گام بين داده هاي مولکولي به عنوان متغيرهاي مستقل و صفات مورد مطالعه به عنوان متغيرهاي وابسته انجام گرفت. نوزده قطعه RAPD با شش صفت مرتبط با عملکرد ارتباط داشتند. بعضي از نشانگرهاي RAPD با بيشتر از يک صفت در تجزيه رگرسيون چندگانه ارتباط داشت که مي تواند به خاطر اثر پليوتروپيک مکان هاي صفات کمي بر روي صفات مختلف يا پيوستگي ژن هاي مختلف باشد. براي درک اين موضوع تهيه نسل هاي در حال تفرق و نقشه هاي پيوستگي ضروري مي باشد. همچنين اين نتايج مي تواند در برنامه هاي اصلاحي انتخاب به کمک نشانگر هنگامي که هيچ اطلاعات ژنتيکي در دسترس نيست، مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی