نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مرتبط با خود مراقبتي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس (MS) شهر يزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 
چکیده: 
مقدمه: خود مراقبتي يکي از جنبه هاي مهم درمان در بيماران مولتيپل اسکلروزيس است. نظر به لزوم توجه به نيازها، حقايق و تعيين کننده هاي يک رفتار و جهت به حداکثر رساندن تاثير برنامه هاي آموزشي، مطالعه حاضر با هدف تعيين خودمراقبتي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس و عوامل مرتبط با آنها، بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي انجام گرفت.روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي از نوع همبستگي بود. 120 بيمار به روش نمونه گيري تصادفي ساده از بين بيماران عضو انجمن MS شهر يزد وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اي بود که عوامل مرتبط با رفتارهاي خودمراقبتي در بيماري MS مشتمل بر درک بيماران از علايم و سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي را همراه با رفتارهاي خودمراقبتي ارزيابي مي نمود. داده ها با استفاده از آزمون هاي همبستگي پيرسون، آناليز رگرسيون چندگانه، t مستقل، همبستگي اسپيرمن و آناليز واريانس يک طرفه در نرم افزار spss نسخه 20 تجزيه و تحليل شد.يافته ها: آزمودني ها به طور متوسط 51.47%از رفتار هاي خودمراقبتي را انجام مي دادند و در ميان حوزه هاي مختلف رفتارهاي خود مراقبتي، استفاده از وزنه هاي کوچک براي کاهش ناهماهنگي حرکتي و لرزش دست ها و پاها، اختصاص زمان منظمي براي دفع ادرار و انجام ورزش هاي مناسب داراي کمترين فراواني بود قدرت پيش بيني کنندگي شدت درک شده و راهنما براي عمل در پيش بيني رفتارهاي خودمراقبتي معني دار بود که در اين ميان شدت درک شده پيشگويي کننده قوي تر بود. در ضمن کل سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي 9.8%تغييرات رفتارهاي خودمراقبتي را پيش بيني مي کنند.نتيجه گيري: با توجه به اينکه مهمترين عوامل مرتبط با خودمراقبتي شدت درک شده و راهنما براي عمل مشخص گرديد. بنابراين لازم است در برنامه هاي مداخله اي بر موارد فوق تاکيد بيشتري شود. از سوي ديگر با توجه به قدرت پيش بيني کنندگي پايين مدل اعتقاد بهداشتي پيشنهاد مي شود در مطالعات بعدي از مدل هاي ديگر استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مروتی شریف ‌آباد، م.، و مومنی، ز.، و اسلامی، م.، و دهقانی، ع.، و حکیم زاده اردکانی، ع. (1395). بررسی عوامل مرتبط با خود مراقبتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) شهر یزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی. طلوع بهداشت, 15(2 (مسلسل 56) ), 822-93. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314678Vancouver : کپی

مروتی شریف ‌آباد محمدعلی، مومنی زینت، اسلامی محمدحسن، دهقانی عباسعلی، حکیم زاده اردکانی علی. بررسی عوامل مرتبط با خود مراقبتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) شهر یزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی. طلوع بهداشت. 1395 [cited 2022June26];15(2 (مسلسل 56) ):822-93. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314678IEEE : کپی

مروتی شریف ‌آباد، م.، مومنی، ز.، اسلامی، م.، دهقانی، ع.، حکیم زاده اردکانی، ع.، 1395. بررسی عوامل مرتبط با خود مراقبتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) شهر یزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی. طلوع بهداشت, [online] 15(2 (مسلسل 56) ), pp.822-93. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314678. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی