برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير معنويت درماني گروهي بر اضطراب و کيفيت زندگي زنان مبتلا به ديابت بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگااه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: يکي از شايع ترين بيماري هاي دوران بارداري، ديابت بارداري است که براي نخستين بار در دوران بارداري شروع يا تشخيص داده مي شود. با توجه به اهميت تشخيص سريع و درمان به موقع اين بيماري، پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير معنويت درماني گروهي بر اضطراب و کيفيت زندگي زنان مبتلا به ديابت بارداري انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل همه زنان مبتلا به ديابت بارداري مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني شهر ورامين در سال 1394 بود. درمجموع، 40 بيمار با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه (هر گروه 20 نفر) جايگزين شدند. گروه آزمايش 8 جلسه 80 دقيقه اي با روش معنويت درماني گروهي آموزش ديد. همه گروه ها پرسشنامه هاي اضطراب Cattell (Cattell’s Anxiety Questionnaire: CAQ) و کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (World Health Organization’s quality of life: WHOQOL) را تکميل کردند. داده ها با روش تحليل کوواريانس چندمتغيري و با استفاده از نرم افزار SPSS 19 تحليل شدند.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان داد که ميان گروه هاي معنويت درماني گروهي و کنترل در اضطراب و کيفيت زندگي تفاوت معناداري وجود داشت، به عبارت ديگر معنويت درماني گروهي به طور معناداري باعث کاهش اضطراب و افزايش کيفيت زندگي زنان مبتلا به ديابت بارداري شد (P<0.01).
استنتاج: با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، معنويت درماني گروهي در کاهش اضطراب و افزايش کيفيت زندگي اهميت دارد، بنابراين پيشنهاد مي شود مشاوران و درمانگران از روش معنويت درماني گروهي براي کاهش اضطراب و افزايش کيفيت زندگي استفاده کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیازآذری، م.، و عبدالهی، م.، و ذبیحی حصاری، ن.، و عاشوری، ج. (1396). تاثیر معنویت درمانی گروهی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری. دین و سلامت, 5(1 ), 11-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314472Vancouver : کپی

نیازآذری مرضیه، عبدالهی معصومه، ذبیحی حصاری نرجس خاتون، عاشوری جمال. تاثیر معنویت درمانی گروهی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری. دین و سلامت. 1396 [cited 2021November30];5(1 ):11-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314472IEEE : کپی

نیازآذری، م.، عبدالهی، م.، ذبیحی حصاری، ن.، عاشوری، ج.، 1396. تاثیر معنویت درمانی گروهی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری. دین و سلامت, [online] 5(1 ), pp.11-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314472. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 379 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی