برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تبيين رفتار دامداران شهرستان گاليکش با استفاده از رويکرد پايداري و امنيت غذايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

امروزه، توسعه انساني تا حد زيادي در گرو توانايي جامعه در ايجاد امنيت غذايي پايدار است که در سايه کشاورزي توسعه يافته امکان پذير خواهد شد. هدف اصلي اين پژوهش تبيين رفتار پايدار دامداران شهرستان گاليکش با استفاده از رويکرد امنيت غذايي بود. اين پژوهش کاربردي و از نوع توصيفي همبستگي بود که با انجام يک پيمايش انجام شده است. جامعه آماري مورد نظر دامداران شهرستان گاليکش بود (N= 2000) که با استفاده از جدول کرجسي و مورگان و با روش نمونه گيري تصادفي ساده 234 نفر از دامداران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلي گرد آوري داده هاي پرسش نامه محقق ساخته بود که روايي آن به وسيله پانلي از اساتيد دانشگاه تربيت مدرس مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان دادند که رابطه اي مثبت و معني دار بين رفتار پايدار دامداران با تعداد دام، مقدار مرتع، درآمد ساليانه، درآمد ساليانه ناشي از دامپروري، نيت رفتاري، کنترل رفتاري درک شده، هنجار ذهني، نگرش دانشي و نگرش عاطفي وجود دارد. افزون بر اين، نتايج تحليل رگرسيون به روش گام به گام نشان دادند که پنج متغير، نيت، کنترل رفتاري درک شده، هنجار ذهني، نگرش دانشي و نگرش عاطفي قادرند 58.9 درصد از رفتار پايدار دامداران شهرستان گاليکش را با رويکرد امنيت غذايي تبيين کنند. با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت، هرچه داده ها، مهارت ها، توانايي هاي فردي، فرصت ها، منابع و امکانات فرد بيش تر باشد، افکار اجتماعي و بايد و نبايد هاي مردم نسبت به دامپروري بهتر و فرد دامدار احساس و گرايش ذهني بهتري نسبت به دامپروري پايدار داشته باشد، رفتار پايدار بهتري از سوي او شاهد خواهيم بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

تیموری کوهسار، ز.، و خسروانی، ف.، و عزیزپورفرد، ف.، و فرهادیان، ه. (1396). تبیین رفتار دامداران شهرستان گالیکش با استفاده از رویکرد پایداری و امنیت غذایی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 9(3 (پیاپی 35) ), 261-282. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314368Vancouver : کپی

تیموری کوهسار زهرا، خسروانی فرهاد، عزیزپورفرد فضل اله، فرهادیان همایون. تبیین رفتار دامداران شهرستان گالیکش با استفاده از رویکرد پایداری و امنیت غذایی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 1396 [cited 2021April23];9(3 (پیاپی 35) ):261-282. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314368IEEE : کپی

تیموری کوهسار، ز.، خسروانی، ف.، عزیزپورفرد، ف.، فرهادیان، ه.، 1396. تبیین رفتار دامداران شهرستان گالیکش با استفاده از رویکرد پایداری و امنیت غذایی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی, [online] 9(3 (پیاپی 35) ), pp.261-282. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314368. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی