برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش سامانه فرماندهي حادثه بيمارستاني بر ميزان آمادگي پرسنل پرستاري بيمارستان هاي نظامي شهر مشهد در مقابله با حوادث هسته اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه روان پرستاری
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به نقش اساسي پرستاران در مواجهه با حوادث هسته اي، ارتقاء سطح آمادگي آنان در مواجهه با اين رويدادها ضروري است. امروزه اغلب کشورها از سامانه فرماندهي حادثه به عنوان مدل فرماندهي، نظارت و هماهنگي منابع و نيروي انساني در بحرانها استفاده مي نمايند.
هدف: اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آموزش سامانه فرماندهي حادثه بيمارستاني بر ميزان آمادگي پرسنل پرستاري بيمارستانهاي نظامي شهر مشهد در مقابله با حوادث هسته اي انجام شده است
.
مواد و روش ها: اين پژوهش، از نوع نيمه تجربي است که در سال 96 -1395 در بيمارستان هاي نظامي شهر مشهد با مشارکت 83 نفر از پرستاران به روش تخصيص سرشماري در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد. کارگاه مديريت بحران در حوادث هسته اي گروه آزمون، در طول دو روز اجرا شد. قبل و يک هفته و يک ماه پس از اجراي برنامه پرسشنامه محقق ساخته در اختيار گروه آزمون و کنترل قرار گرفت. سپس داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي و استنباطي و با نرم افزار
SPSS نسخه 21 تحليل شد.
يافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيک و سطح آمادگي قبل از مداخله اختلاف معناداري نداشتند (
P>0.05). آزمون آنواي اندازه هاي تکراري اختلاف معني داري را در نمره کل آمادگي گروه آزمون در مرحله قبل از مداخله (114.54±24.51)، يک هفته (165.47±17.1) و يک ماه (170.32±16.7) بعد از مداخله نشان داد (P<0.001). در حالي که اين آزمون در نمره کل آمادگي گروه کنترل در مرحله قبل از مداخله (134.83±29.33) يک هفته (144.88±20.1) و يک ماه (151.64±19.21) بعد از مداخله اختلاف معني داري را نشان نداد (P>0.05).
بحث و نتيجه گيري: به کارگيري سامانه فرماندهي حادثه بيمارستاني در ارتقاء آمادگي پرستاران در مقابله با حوادث هسته اي موثر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی