برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  40 , شماره  1 ; از صفحه 87 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نوع سنگ آذرين بر ميزان غلظت عناصر سنگين خاک هاي حاصل از آن در منطقه قروه استان کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

به دليل تجمع عناصر سنگين در خاک و خطرات ناشي از آن، تشخيص نوع، منشا و پراکندگي اين عناصر از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. با توجه به اينکه مواد مادري يکي از عوامل اصلي در ارتباط با ترکيب و ويژگي خاک است، در اين مطالعه به مقايسه ويژگي هاي متفاوت خاک هاي توسعه يافته بر روي مواد مادري متفاوت آذرين پرداخته شده است. در مجموع از 65 نقطه خاک سطحي از عمق 10-0 سانتي متري از منطقه اي به وسعت 260 کيلومتر مربع نمونه برداري صورت گرفت. از سنگ هاي غالب در منطقه تعداد 8 تا 10 نمونه سنگ و از سنگ هاي مادري که وسعت کم تري دارند تعداد 6 تا 8 نمونه سنگ برداشته شد. پس از آماده سازي نمونه هاي خاک و سنگ، غلظت فلزات مس، روي، نيکل و کروم در نمونه هاي خاک روش (اسيد نيتريک 5نرمال) و سنگ روش (اسيد فلوريدريک، نيتريک و کلريدريک غليظ) پس از عصاره گيري، با استفاده از دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شد. مقايسه ميانگين به روش دانکن در سطح احتمال 5 درصد نشان داد که سنگ مادري (گابرو-بازالت) بجز با سنگ هاي مادري گرانيت پورفيري و گرانيت با ديگر واحد هاي سنگي در ميزان مس کل خاک اختلاف معني داري ندارد.بر اساس حد مجاز مشخص شده براي کشور ايران در منطقه مورد مطالعه از لحاظ عنصر مس آلودگي وجود ندارد، ولي بر اساس استاندارد کشور هلند 23.1 درصد از نمونه ها آلودگي نشان مي دهند، خاک هاي توسعه يافته بر روي سنگ مادري گرانيت پورفيري در ميزان غلظت روي کل با ديگر خاک هاي توسعه يافته بر روي سنگ هاي مادري اختلاف معني داري دارند. بر اساس حد مشخص شده در کشور هلند و ايران در غلظت روي کل در خاک به ترتيب 7.4 و 1.5 درصد از نمونه ها آلودگي نشان مي دهند، ولي بر اساس استاندارد کشور استراليا آلودگي به اين عنصر وجود ندارد. خاک هاي توسعه يافته بر روي سنگ مادري (گابرو-بازالت) به استثناي خاک هاي توسعه يافته بر روي سنگ هاي مادري ديوريت گابرويي و گرانيت با ديگر خاک هاي توسعه يافته بر روي سنگ هاي مادري در ميزان غلظت نيکل کل خاک اختلاف معني داري ندارد. بر اساس حد مشخص شده در کشور هلند، استراليا و ايران به ترتيب 96.8، 20.6 و 93.6 درصد از نمونه ها در خاک هاي منطقه آلودگي به عنصر نيکل دارند. همچنين خاک توسعه يافته بر روي سنگ مادري اسپيليت-بازالت با ديگر خاک هاي توسعه يافته بر روي سنگ هاي مادري در ميزان کروم کل خاک اختلاف معني داري دارد. 12.5 درصد از نمونه ها غلظتي بيش از حداکثر غلظت مجاز کشور هلند و 57.8 درصد از نمونه ها غلظتي بيش از حداکثر غلظت مجاز کشور ايران را دارند. از لحاظ غني شدگي عناصر سنگين بعد از عنصر مس، عناصر کروم و نيکل بيش ترين غني شدگي را در خاک هاي توسعه يافته بر روي مواد مادري منطقه مورد مطالعه دارند، همچنين همبستگي مثبت و معني داري بين غلظت مس موجود در مواد مادري و خاک هاي توسعه يافته بر روي آنها مشاهده شد که نشان دهنده درجا بودن خاک ها و منشا توارثي اين عنصر در خاک است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کرمی، م.، و ایوبی، ش.، و خادمی، ح. (1396). تاثیر نوع سنگ آذرین بر میزان غلظت عناصر سنگین خاک های حاصل از آن در منطقه قروه استان کردستان. مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی), 40(1 ), 87-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314279Vancouver : کپی

کرمی مصطفی، ایوبی شمس اله، خادمی حسین. تاثیر نوع سنگ آذرین بر میزان غلظت عناصر سنگین خاک های حاصل از آن در منطقه قروه استان کردستان. مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی). 1396 [cited 2021April23];40(1 ):87-105. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314279IEEE : کپی

کرمی، م.، ایوبی، ش.، خادمی، ح.، 1396. تاثیر نوع سنگ آذرین بر میزان غلظت عناصر سنگین خاک های حاصل از آن در منطقه قروه استان کردستان. مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی), [online] 40(1 ), pp.87-105. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314279. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 185 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی