برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 257 تا صفحه 271 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل الگوي مکاني و پويايي زي توده روي زميني درختان سفيدپلت (.Populus caspica Bornm) در مراحل تحولي توده هاي طبيعي پارک جنگلي نور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش تحليل الگوي مکاني و پويايي زي توده درختان سفيدپلت در قالب اجتماع پذيري در مراحل مختلف تحولي است. برآورد زي توده از حاصل ضرب حجم و جرم حجمي با فرض عامل ثابت استفاده شد. با تفکيک مراحل تحولي در عرصه، مختصات کليه درختان گونه هدف در سه قطعه يک هکتاري مجزا با ابعاد 100´100 مترمربع ثبت و يا با استفاده از روابط مثلثاتي محاسبه شدند. تحليل الگوي مکاني با آماره ارينگ تک متغيره نشان داد که الگوي پراکنش درختان اين گونه در مرحله صعودي و اوج در برخي فواصل محدود به صورت کپه اي و در بقيه فواصل با توجه به تراکم پراکنش در محدوده مونت کارلو به صورت تصادفي بوده است. در مرحله تخريب علاوه بر دارا بودن پراکنش کپه اي و تصادفي، در فواصل 36 و 40 متري الگوي منظم نيز مشاهده شد. نتايج تحليلي با استفاده از آماره ارينگ دومتغيره نشان داد که اثر اجتماع پذيري درون گونه اي درختان بين کلاسه متوسط زي توده و کلاسه پايين زي توده در مرحله صعودي و تخريب در يک فاصله مشخص (8 متري) به صورت جذب و در بقيه فواصل مستقل است. در مرحله اوج، رقابت بين کلاسه هاي مذکور در فواصل 12- 10 متري و 22 متري به صورت جذب و در بقيه فواصل مستقل است. همچنين روند پويايي زي توده درختان بين کلاسه زياد زي توده و کلاسه پايين زي توده در کليه مراحل تحولي مستقل بوده که حاکي از پراکنش درختان کم قطر تحت تاثير رقابت درون گونه اي حاصل از درختان خيلي قطور نبوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی