برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 50 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

کاهش رشد تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) با استفاده از عصاره برخي از گياهان آپارتماني داراي ويژگي دگرآسيبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: دگرآسيبي (آللوپاتي) شامل هر گونه تاثير زيانبار يا سودمند به صورت مستقيم يا غير مستقيم است که توسط اندامي از گياه روي گياهي ديگر با توليد ترکيبات شيميايي صورت مي گيرد. پيش بيني هايي در ارتباط با کنترل علف هاي هرز با استفاده از پديده دگرآسيبي وجود دارد. يکي از مهم ترين علف هاي هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) است. هدف اين تحقيق کنترل علف هرز تاج خروس با استفاده از مواد آللوپاتيک (عصاره هاي يکنواخت الکلي و آبي) از پنج گونه گياه آپارتماني سمي بود.
مواد و روش ها: اين آزمايش در دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در سال 1393 به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار انجام شد. عامل هاي مورد آزمايش شامل عصاره پنج گياه سمي خرزهره (Nerium oleander)، ديفن باخيا (Dieffenbachia amoena)، کالاديوم (Caladium candidum)، ليليوم (Lilium ledebouri) و داوودي (Chrysanthemum indicum) در سه غلظت5، 15 و 25 درصد از دو نوع آبي و الکلي به همراه تيمار شاهد آنها بود. به منظور ارزيابي قابليت (پتانسيل) دگرآسيبي غلظت هاي مختلف در حالت الکلي و آبي پنج گونه گياه سمي مورد بررسي، مولفه هاي طول ريشه چه و ساقه چه تاج خروس، بيشترين جوانه زني، سرعت جوانه زني، يکنواختي جوانه زني، درصد جوانه زني، طول گياهچه و شاخص بنيه بذر مورد مقايسه قرار گرفت. بررسي هاي گلداني براي ارزيابي قابليت دگرآسيبي عصاره گونه هاي مورد نظر بر پارامترهاي رشدي و فيزيولوژيکي مانند وزن تر و وزن خشک برگ ساقه و گل آذين و سطح برگ تاج خروس، به اجرا درآمد.
نتايج و بحث: نتايج گوياي آن بود که بيشترين طول ريشه چه و ساقه چه، بيشينه جوانه زني، سرعت جوانه زني، يکنواختي جوانه زني، درصد جوانه زني، طول گياهچه و شاخص بنيه بذر در تيمار بدون عصاره مشاهده شد. در حالي که تيمارهاي مختلف عصاره هاي گياهي باعث کاهش شديد صفات بالا شد. بيشترين وزن خشک برگ در تيمار عصاره آبي 5 درصد محلول پاشي گياه ديفن باخيا مشاهده شد. بيشترين وزن خشک گل آذين در عصاره 5 درصد خاکپاش الکلي در گياه ليليوم به دست آمد. بيشترين وزن خشک و وزن تر ساقه در تيمار خاک پاش آبي عصاره 5 درصد و بيشترين سطح برگ در تيمار 5 درصد محلول پاشي آبي عصاره گياه کالاديوم مشاهده شد. بيشترين وزن تر برگ و وزن تر گل آذين در تيمار خاکپاش آبي عصاره 5 درصد گياه خرزهره به دست آمد. بين تاثير گياهان تيره کلم روي درصد جوانه زني و طول ساقه چه کلزا اختلاف معني داري مشاهده شد، به طوري که کلزا بيشترين و تره تيزک وحشي کمترين قابليت بازدارندگي از خود نشان دادند ولي اختلاف معني داري بين تاثير آنها روي رشد ريشه چه ديده نشد. اختلاف معني داري بين گياهان زينتي از نظر درصد جوانه زني و طول ساقه چه وجود داشت. به طورکلي با افزايش غلظت عصاره، صفات مورد بررسي به طور مشخصي کاهش يافتند، که اين امر مي تواند ناشي از افزايش ميزان دگرآسيبي هاي شيميايي (آللوکميکال ها) و افزايش سميت روي صفات مورد بررسي باشد. همچنين مي توان استنباط کرد که دگرآسيبي هاي شيميايي مي توانند گزينشي عمل کنند، نکته اي که در مبحث کنترل علف هاي هرز بسيار مورد تاکيد و نظر است. از سويي در تاج خروس ريشه قرمز رشد ريشه نسبت به ساقه بيشتر مهار شد و نوع عصاره الکلي نسبت به آبي تاثير بيشتري در کاهش ميزان صفات مورد بررسي در اين آزمايش داشت.
نتيجه گيري: اين نتيجه گزارش هاي پيشين را که رشد ريشه چه نسبت به ساقه چه حساس تر بوده و همه صفات گياهي تحت تاثير اثرگذاري هاي منفي دگرآسيبي قرار مي گيرد و باعث کاهش رشد آنها مي شود، به طورکامل تاييد مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پرتوی همراه، م.، و سادات اسیلان، ک. (1396). کاهش رشد تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) با استفاده از عصاره برخی از گیاهان آپارتمانی دارای ویژگی دگرآسیبی. کشاورزی بوم شناختی, 7(1 ), 50-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313963Vancouver : کپی

پرتوی همراه مجید، سادات اسیلان کمال. کاهش رشد تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) با استفاده از عصاره برخی از گیاهان آپارتمانی دارای ویژگی دگرآسیبی. کشاورزی بوم شناختی. 1396 [cited 2021September28];7(1 ):50-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313963IEEE : کپی

پرتوی همراه، م.، سادات اسیلان، ک.، 1396. کاهش رشد تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) با استفاده از عصاره برخی از گیاهان آپارتمانی دارای ویژگی دگرآسیبی. کشاورزی بوم شناختی, [online] 7(1 ), pp.50-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313963. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی