برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  29 , شماره  4 ; از صفحه 783 تا صفحه 793 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع گونه اي گياهي و برخي عوامل موثر بر آن در منطقه حفاظت شده هلالي، استان خراسان رضوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

منطقه حفاظت شده هلالي با مساحت 63495 هکتار در استان خراسان رضوي حدفاصل دو شهر گناباد و بجستان قرار دارد. با توجه به اهميت تنوع گونه اي در حفاظت از محيط زيست، اين تحقيق به منظور بررسي تنوع گونه اي گياهان اين منطقه و برخي عوامل موثر بر آن انجام شد. در اين راستا سه ايستگاه دشتي، تپه ماهوري و کوهستاني و نيز سه عرصه با مديريت چراي متفاوت انتخاب شده. نمونه برداري از پوشش گياهي با برداشت 236 قاب 1 متر مربعي به روش تصادفي-طبقه بندي شده در اين عرصه ها صورت گرفت. برخي از شاخص هاي عددي و پارامتري تنوع گونه اي بر اساس داده هاي حاصل از نمونه برداري و با کمک نرم افزارهاي تنوع زيستي در عرصه هاي مختلف محاسبه شد و ارتباط تنوع با عوامل فيزيوگرافي و نوع مديريت چرا تعيين شد. بر اين اساس ايستگاه کوهستاني با شاخص مارگالف 9.76 داراي بيشترين غنا و با شاخص کامارگو 0.18 داراي کمترين يکنواختي است. جهات شيب در دو ايستگاه تپه ماهوري و کوهستاني تاثير زيادي در تنوع گونه اي نشان ندادند. در بررسي اثر چرا، بيشترين مقدار تنوع (مارگالف 8.31، شانون 4.82 و کامارگو 0.36) در عرصه چراي متوسط ديده شد. تاثير مثبت بارندگي بر ميزان تنوع نيز از مقايسه داده هاي ايستگاه کوهستاني در دو سال پياپي با بارندگي متفاوت، اثبات شد. با برازش مدل هاي توزيع رتبه- فراواني، انطباق کل منطقه و ايستگاه هاي کوهستاني و تپه ماهوري با مدل لگ نرمال تاييد گرديد. از طرف ديگر ايستگاه دشتي با مدل لگاريتمي برطباق بيشتري داشت که نمايانگر اثر مخرب دخالتهاي انساني بر تنوع گونه اي در اين ايستگاه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سخنور، ف.، و اجتهادی، ح.، و واعظی، ج.، و معماریانی، ف. (1395). بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه حفاظت شده هلالی, استان خراسان رضوی. پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران), 29(4 ), 783-793. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313942Vancouver : کپی

سخنور فاطمه، اجتهادی حمید، واعظی جمیل، معماریانی فرشید. بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه حفاظت شده هلالی, استان خراسان رضوی. پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران). 1395 [cited 2021April15];29(4 ):783-793. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313942IEEE : کپی

سخنور، ف.، اجتهادی، ح.، واعظی، ج.، معماریانی، ف.، 1395. بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه حفاظت شده هلالی, استان خراسان رضوی. پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران), [online] 29(4 ), pp.783-793. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313942>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی