برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير فعاليت هاي مديريت تکنولوژي بر قابليت هاي چابکي سازمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

بقا در محيط کسب و کار جهاني و رقابتي، نيازمند تغيير فرآيندهاي کسب و کار موجود در ساختارهاي چابک و متمايل به مشتري بوده و تکنولوژي به عنوان يک نيروي محرک حياتي، اهداف عملکردي و تصميم گيري بهتر کسب و کار را در يک شکل بهنگام تسهيل مي کند. هدف از اين پژوهش نيز، بررسي تاثير فعاليت هاي مديريت تکنولوژي بر قابليت هاي چابکي است. اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت همبستگي و از نظر گردآوري داده ها توصيفي پيمايشي است. جامعه ي آماري اين پژوهش، کارشناسان کارخانه فولاد کوير کاشان به تعداد 90 نفر تشکيل دادند که از اين تعداد 72 نفر حاضر به همکاري شدند. به منظور آزمون مدل پژوهش از پرسشنامه حاوي 36 سوال به منظور سنجش سازه هاي تحقيق استفاده شد. پرسشنامه مذکور از مطالعات قبلي شناسايي شد و با انجام تعديلات جزئي به کار برده شد و سپس روايي محتوا و صوري آن از طريق بازبيني توسط خبرگان مربوطه بررسي و تاييد شد و پايايي کل پرسشنامه نيز به روش آلفاي کرونباخ 0.95 برآورد گرديد. براي تحليل داده ها نيز از نرم افزارهاي آماري SPSS و Smart PLS استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد که فعاليت هاي مديريت تکنولوژي شامل شناسايي، اکتساب، بهره برداري، يادگيري، محافظت و انتخاب تکنولوژي بر قابليت هاي چابکي تاثير مثبت و معني داري داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

انصاری، ر.، و عابدی شربیانی، ع.، و خیاط خوشدوز، م. (1395). بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان. مدیریت تولید و عملیات, 7(1 (پیاپی 12) ), 191-214. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313932Vancouver : کپی

انصاری رضا، عابدی شربیانی علی اکبر، خیاط خوشدوز محمد. بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان. مدیریت تولید و عملیات. 1395 [cited 2021April11];7(1 (پیاپی 12) ):191-214. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313932IEEE : کپی

انصاری، ر.، عابدی شربیانی، ع.، خیاط خوشدوز، م.، 1395. بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت های چابکی سازمان. مدیریت تولید و عملیات, [online] 7(1 (پیاپی 12) ), pp.191-214. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313932>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی