برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  40 , شماره  2 ; از صفحه 159 تا صفحه 171 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه هاي آبريز استان خراسان شمالي با استفاده از مدل WinSRM (مطالعه موردي: حوضه آبريز دربند سملقان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

برف شکلي از بارش است که به دليل تاخير زماني بين زمان بارش و زمان توليد رواناب رفتار متفاوتي با ديگر شکل هاي بارش دارد و نقش بارزي در تعيين رژيم جريان و منابع آبي حوضه هاي آبريز کوهستاني دارد. حوضه آبريز دربند سملقان يکي از حوضه هاي آبريز کوهستاني استان خراسان شمالي مي باشد که رواناب ناشي از آن از اهميت زيادي برخوردار است. در اين پژوهش تلاش بر اين بوده است که با استفاده از مدل شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف (WinSRM)، رواناب روزانه حاصل از ذوب برف با استفاده از اطلاعات برف به دست آمده از تصاوير سنجنده موديس در اين حوضه آبريز براي سال هاي آبي 90-1389 و 91-1390 مورد ارزيابي و شناسايي قرار گيرد که سال نخست به عنوان سال واسنجي و سال بعدي به عنوان سال اعتبارسنجي در نظر گرفته شد. اين مدل رواناب ذوب برف را با استفاده از پارامترهاي هواشناسي، هيدرولوژي و ويژگي هاي فيزيکي حوضه برآورد کرده و همراه با مقادير مشاهداتي، به صورت نمودار و عددي ارائه مي کند. نتايج کاربرد مدل، شبيه سازي موفق و قابل قبولي را نشان داد به طوري که در آن مقادير دو شاخص ضريب تبيين و تفاضل حجمي به ترتيب برابر 0.88 و -3.3 درصد براي سال نخست و 0.72 و 0.3 براي سال بعدي مي باشد. مقادير به دست آمده، دقت بالاي مدل را در برآورد رواناب ذوب برف حوضه مورد مطالعه، نشان مي دهد و بيانگر قابليت کاربرد مدل براي حوضه هاي ديگر منطقه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رشیدی، م.، و حاجی بیگلو، م.، و سربازی، م.، و قادری، م. (1396). برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه های آبریز استان خراسان شمالی با استفاده از مدل WinSRM (مطالعه موردی: حوضه آبریز دربند سملقان). علوم مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی), 40(2 ), 159-171. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313911Vancouver : کپی

رشیدی محمد، حاجی بیگلو محبوبه، سربازی محبوبه، قادری محمد. برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه های آبریز استان خراسان شمالی با استفاده از مدل WinSRM (مطالعه موردی: حوضه آبریز دربند سملقان). علوم مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی). 1396 [cited 2021April20];40(2 ):159-171. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313911IEEE : کپی

رشیدی، م.، حاجی بیگلو، م.، سربازی، م.، قادری، م.، 1396. برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه های آبریز استان خراسان شمالی با استفاده از مدل WinSRM (مطالعه موردی: حوضه آبریز دربند سملقان). علوم مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی), [online] 40(2 ), pp.159-171. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313911. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی