برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه ويژگي هاي شخصيتي نوروتيسم و سايکوتيک با گرايش به خودکشي سربازان در پادگان هاي نظامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به اهميت نقش سربازان در امنيت کشور مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي نوروتيسم و سايکوتيک با گرايش به خودکشي سربازان در پادگان هاي نظامي شهر کرمانشاه انجام شد.
روش ها: روش پژوهش توصيفي-همبستگي بود. نمونه مورد بررسي شامل 435 نفر از سربازان در حال خدمت در پادگان هاي نظامي شهر کرمانشاه در سال 1395 بود، که به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه هاي شخصيتي «آيزنک» بزرگسالان و پرسشنامه افکار خودکشي «بک» مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و تحليل همبستگي پيرسون و توسط نرم افزار SPSS-18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج يافته هاي به دست آمده نشان داد که رابطه معناداري بين ويژگي هاي شخصيتي نوروتيسم و سايکوتيک با گرايش به خودکشي در سربازان وجود دارد. بدين معنا بين سايکوتيک و نوروتيسم با نمره کل افکار خودکشي به ترتيب ضريب همبستگي
0.41 و 0.39 وجود دارد که هر دو در سطح P<0.001 معنادار هستند.
نتيجه گيري: بنابر اين با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت که ويژگي هاي شخصيتي نوروتيسم و سايکوتيک توان پيش بيني گرايش به خودکشي سربازان را دارند. به اين صورت که هر چقدر خصيصه هاي نوروتيک و سايکوتيک بيشتر باشد گرايش به خودکشي نيز بيشتر و بالعکس.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کرمی، ج.، و حاتمیان، پ.، و مرادی، آ. (1396). رابطه ویژگی های شخصیتی نوروتیسم و سایکوتیک با گرایش به خودکشی سربازان در پادگان های نظامی. مجله طب نظامی, 19(2 ), 152-157. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313670Vancouver : کپی

کرمی جهانگیر، حاتمیان پیمان، مرادی آسیه. رابطه ویژگی های شخصیتی نوروتیسم و سایکوتیک با گرایش به خودکشی سربازان در پادگان های نظامی. مجله طب نظامی. 1396 [cited 2021April12];19(2 ):152-157. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313670IEEE : کپی

کرمی، ج.، حاتمیان، پ.، مرادی، آ.، 1396. رابطه ویژگی های شخصیتی نوروتیسم و سایکوتیک با گرایش به خودکشی سربازان در پادگان های نظامی. مجله طب نظامی, [online] 19(2 ), pp.152-157. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313670>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی