برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  40 , شماره  2 ; از صفحه 27 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد روش ترکيبي زمين آمار و شبکه عصبي مصنوعي بهينه شده با الگوريتم ژنتيک در تخمين سطح ايستابي (مطالعه موردي: دشت هاي دزفول و زيدون)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 
چکیده: 

از آنجايي که برداشت آب از چاه هاي مشاهده اي موجود در دشت ها به صورت نقطه اي انجام مي گيرد، لذا ضرورت دارد به منظور محاسبه مقدار متوسط سطح آب زيرزميني در دشت ها و تخمين سطح آب، اطلاعات حاصل از برداشت نقطه اي به کل سطح تعميم داده شود. هدف از انجام اين پژوهش بررسي کاربرد روش ترکيبي زمين آمار و شبکه عصبي مصنوعي بهينه شده با الگوريتم ژنتيک در تخمين سطح آب زيرزميني در دشت هاي دزفول و زيدون واقع در استان خوزستان مي باشد. نتايج حاصل از کاربرد روش هاي کوکريجينگ، کريجينگ و روش عکس فاصله نشان داد که در دشت دزفول روش کوکريجينگ با مدل نيم تغيرنما و نيم تغييرنماي متقابل گوسين، و در دشت زيدون روش کريجينگ با نيم تغيرنماي گوسين بهترين روش زمين آماري براي تخمين سطح ايستابي و ترکيب با شبکه هاي عصبي مي باشد. همچنين نتايج حاصل از ترکيب اين دو مدل در هر دو دشت، نشان داد که مدل ترکيبي بهينه شده با الگوريتم ژنتيک داراي معيارهاي ارزيابي مناسب تري در تخمين سطح ايستابي نسبت به کاربرد روش هاي زمين آماري به تنهايي مي باشد. به طوري که کاربرد اين روش ترکيبي بهينه شده در دشت زيدون که داراي تعداد چاه هاي مشاهده اي کمتري مي باشد، موثر تر از دشت دزفول بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

زمانی احمدمحمودی، ر.، و آخوندعلی، ع.، و زارعی، ح. (1396). کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت های دزفول و زیدون). علوم مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی), 40(2 ), 27-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313637Vancouver : کپی

زمانی احمدمحمودی رضا، آخوندعلی علی محمد، زارعی حیدر. کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت های دزفول و زیدون). علوم مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی). 1396 [cited 2021April12];40(2 ):27-37. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313637IEEE : کپی

زمانی احمدمحمودی، ر.، آخوندعلی، ع.، زارعی، ح.، 1396. کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت های دزفول و زیدون). علوم مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی), [online] 40(2 ), pp.27-37. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313637>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی