7 SID.ir | بررسي جامعه شناختي بازار شهر و تاثير تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر کارکرد بازار در سه دهه ي اخير 80-60 (مطالعه ي موردي: بازار قيصريه اصفهان)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي جامعه شناختي بازار شهر و تاثير تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر کارکرد بازار در سه دهه ي اخير 80-60 (مطالعه ي موردي: بازار قيصريه اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 
چکیده: 

در تمامي نقاط دنيا بازار، مفهومي کليدي بوده و تمامي گفتمان هاي روزمره و واقعيت هاي سياسي را تحت الشعاع خود قرار داده است. به بازار به عنوان يک واقعيت اجتماعي و اقتصادي پيچيده و موضوعي جامعه شناختي نگريسته شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي و مطالعهي جامعه شناختي بازار و تاثير تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر کارکرد بازاريان در سه دههي اخير 80-60 (مطالعهي موردي بازار قيصريه اصفهان) انجام شده است. اين مقاله از نظر نوع هدف يک بررسي کاربردي، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زماني يک بررسي مقطعي است. روش تحقيق در اين پژوهش روش ميداني با استفاده از تکنيک پيمايش و ابزار جمع آوري داده هاي پرسشنامه، اسناد و مدارک تاريخي و مصاحبه است. جامعه ي آماري، بازاريان بازار قيصريهي اصفهان و راسته هاي منتهي به آن است و حجم نمونه 384 نفر است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که تحولات اجتماعي بر کارکرد فرهنگي با ضريب معناداري zبرابر 21.924 و بر کارکرد سياسي بازار قيصريهي اصفهان با ضريب معناداريz برابر 81.026 تاثير مثبت دارد و همچنين تحولات فرهنگي بر کارکرد اقتصادي با ضريب معناداريz برابر 2.149 و بر کارکرد اجتماعي با ضريب z برابر 31.832 و بر کارکرد فرهنگي بازار با ضريب 12.792 تاثير مثبتي دارد همچنين تحولات اقتصادي بر کارکرد اقتصادي بازار با ضريب z برابر 68.07 و بر کارکرد اجتماعي با ضريب 6.058 تاثير مثبتي دارند اما تحولات اجتماعي بر کارکرد اقتصادي و اجتماعي تاثير نداشته و نيز بين تحولات فرهنگي و کارکرد سياسي و تحولات اقتصادي و کارکرد فرهنگي و سياسي بازار قيصريه تاثيري مشاهده نگرديده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی