برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر بيوچار تفاله پسته توليد شده در دو دماي مختلف و سطوح مختلف نيتروژن و فسفر بر غلظت برخي عناصر پرمصرف و رشد اسفناج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

نيتروژن، فسفر و پتاسيم از جمله عناصر غذايي ضروري پر مصرف هستند که وظايف مهمي در گياه بر عهده دارند. به منظور بررسي اثر بيوچار تفاله پسته و کود شيميايي بر رشد و ترکيب شيميايي گياه اسفناج (رقم viroflay)، آزمايش گلخانه اي به صورت فاکتوريل (3×3×2) در قالب طرح کاملا تصادفي و با سه تکرار انجام شد. تيمارها شامل سه سطح بيوچار تهيه شده از تفاله پسته (صفر، 3 و 6 درصد وزني) توليد شده در دو دماي 200 و 400 درجه سلسيوس و سه سطح نيتروژن و فسفر] صفر، (نيتروژن 80 و فسفر 15 ميلي گرم در کيلوگرم) و (نيتروژن 150 و فسفر 30 ميلي گرم در کيلوگرم) [بود. نتايج نشان داد که بيوچار توليد شده در دماي 200 و 400 درجه سلسيوس اثر معني داري بر وزن خشک گياه اسفناج نداشت. کاربرد هر دو سطح نيتروژن و فسفر سبب افزايش معني دار ميانگين وزن خشک گياه اسفناج در مقايسه با تيمار شاهد شد. کاربرد بيوچار توليد شده در دماي 200 درجه سلسيوس غلظت نيتروژن، فسفر، و پتاسيم اندام هاي هوايي اسفناج را به طور معني داري نسبت به شاهد افزايش داد، اما بيوچار توليد شده در دماي 400 درجه سلسيوس تنها سبب افزايش معني دار غلظت فسفر و پتاسيم شد. اضافه کردن هر دو سطح نيتروژن و فسفر سبب افزايش معني دار غلظت نيتروژن و فسفر و کاهش معني دار غلظت پتاسيم اندام هاي هوايي نسبت به شاهد شد. دماي توليد بيوچار اثر معني داري بر وزن خشک و غلظت نيتروژن اندام هوايي اسفناج نداشت اما کاربرد بيوچار توليدي در دماي 400 درجه سلسيوس سبب کاهش معني دار غلظت فسفر و افزايش معني دار غلظت پتاسيم اندام هوايي نسبت به بيوچار توليد شده در دماي 200 درجه سلسيوس شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رجبی، ح.، و صفرزاده، ص.، و رونقی، ع. (1396). اثر بیوچار تفاله پسته تولید شده در دو دمای مختلف و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر غلظت برخی عناصر پرمصرف و رشد اسفناج. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 31(2 ), 557-569. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313327Vancouver : کپی

رجبی حامد، صفرزاده صدیقه، رونقی عبدالمجید. اثر بیوچار تفاله پسته تولید شده در دو دمای مختلف و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر غلظت برخی عناصر پرمصرف و رشد اسفناج. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1396 [cited 2021April15];31(2 ):557-569. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313327IEEE : کپی

رجبی، ح.، صفرزاده، ص.، رونقی، ع.، 1396. اثر بیوچار تفاله پسته تولید شده در دو دمای مختلف و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر غلظت برخی عناصر پرمصرف و رشد اسفناج. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 31(2 ), pp.557-569. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313327>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 40 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی