نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمان گروهي مبتني بر کيفيت زندگي بر سازگاري زناشويي، رضايت زناشويي و تنظيم خلق سوء مصرف کنندگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر
 
چکیده: 
زمينه: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان گروهي مبتني بر کيفيت زندگي بر سازگاري زناشويي، رضايت زناشويي و تنظيم خلق سوء مصرف کنندگان مرد شهر بوشهر انجام شده است.مواد و روش ها: در اين مطالعه که يک کار شبه آزمايشي از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود، نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گيري خوشه اي و از مردان مراجعه کننده به کلينک هاي ترک اعتياد بوشهر انتخاب شد که از ميان آنها تعداد 30 نفر به طور تصادفي، به دو گروه 15 نفره آزمايش و کنترل تقسيم شدند. ابزارهاي اندازه گيري، پرسشنامه سازگاري زناشويي- فرم کوتاه، پرسشنامه رضايت زناشويي و مقياس تنظيم خلق گرانسفکي بود که توسط شرکت کنندگان در مرحله پيش آزمون و پس آزمون تکميل گرديدند. گروه آزمايش 8 جلسه تحت درمان مبتني بر کيفيت زندگي به شيوه گروهي قرار گرفتند اما گروه کنترل هيچگونه درماني دريافت نکرد. براي تجزيه و تحليل آماري داده ها از روش تحليل کواريانس چندمتغيري استفاده شد.يافته ها: نتايج نشان داد که پس از اعمال مداخله ميان گروه آزمايش و کنترل از لحاظ متغير سازگاري زناشويي، رضايت زناشويي و تنظيم خلق تفاوت معني داري وجود دارد (p<0.001). ميزان سازگاري زناشويي، رضايت زناشويي و تنظيم خلق در گروه آزمايش در پس آزمون به طور معني داري بيش از گروه کنترل بود.نتيجه گيري: درمان مبتني بر کيفيت زندگي که از ترکيب روان شناسي مثبت نگر و با رويکرد شناختي- رفتاري شکل گرفته، مي تواند سازگاري زناشويي، رضايت زناشويي و تنظيم خلق افراد سوء مصرف کنندگان را افزايش دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دهقانی، ی. (1395). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سازگاری زناشویی, رضایت زناشویی و تنظیم خلق سوء مصرف کنندگان. طب جنوب, 19(3 ), 411-424. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313321Vancouver : کپی

دهقانی یوسف. اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سازگاری زناشویی, رضایت زناشویی و تنظیم خلق سوء مصرف کنندگان. طب جنوب. 1395 [cited 2022May26];19(3 ):411-424. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313321IEEE : کپی

دهقانی، ی.، 1395. اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سازگاری زناشویی, رضایت زناشویی و تنظیم خلق سوء مصرف کنندگان. طب جنوب, [online] 19(3 ), pp.411-424. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313321. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی