برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شبيه سازي رطوبت و نيترات خاک تحت مديريت هاي مختلف کود براي گياه فلفل در اصفهان توسط مدل Eu-Rotate-N XML

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک
 
چکیده: 

رشد جمعيت جهان، محدوديت منابع آب و نياز به توليد محصول بيشتر، به تمايل کشاورزان در مصرف کودهاي نيتروژني بيش از نياز گياه و به دنبال آن آبشويي نيترات اضافه به آب هاي زيرزميني و آلودگي زيست محيطي منجر شده است. به همين دليل ارزيابي مدل هاي جديد با کاربري آسان در برآورد صحيح از توزيع رطوبت و نيتروژن و شناسايي حرکت آب و املاح در خاک منطقه و انتخاب بهترين گزينه مديريتي با دقت بالا ضروري است. اين پژوهش با هدف اعتبارسنجي مدل Eu-Rrotae-N دربرآورد توزيع رطوبت و نيتروژن و شاخص هاي عملکرد گياه فلفل تحت مديريت هاي مختلف کود نيتروژن انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه سطح کودي صفر (N0)، نسبت نيترات به آمونيوم 20:80 (N2) و 40:60 (N3) بود که در طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در اصفهان اجرا شد. آبياري با پايش روزانه رطوبت و به ميزان کمبود رطوبت از ظرفيت مزرعه انجام گرفت. عملکرد گياه فلفل، رطوبت و نيتروژن خاک در طول دوره رشد اندازه گيري شدند. ارزيابي کارايي مدل با استفاده از چهار شاخص ريشه ميانگين مربعات خطا (RMSE)، ريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال شده (NRMSE)، ضريب تبيين (r2) و شاخص توافق ويلموت (d) انجام شد. عملکرد گياه با اختلاف قابل قبولي کمتر از ميزان واقعي برآورد شد. براي نيترات و رطوبت خاک، NRMSE به ترتيب برابر 11.45 و 12.08، 0.89RMSE و 0.022، 0.998 r2 و 0.996 و d برابر با 0.665 و 0.66 بود. ميزان NRMSE کمتر از 20 درصد گوياي کارايي خوب مدل و r2 بيشتر از 90 درصد نشان دهنده روند شبيه سازي بسيار مناسب مدل بود. همچنين RMSE و d در محدوده قابل قبول قرار داشتند. با توجه به اين که نتايج ارزيابي نشان دهنده کارايي مناسب مدل Eu-Rotate-N در شبيه سازي رطوبت، نيترات و عملکرد گياه بود. پس مي توان از اين مدل براي شبيه سازي در بهينه سازي مديريت آب و نيتروژن در مزرعه در شرايط گرم و خشک اصفهان استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فاضل، ف.، و گنجی خرم دل، ن.، و قیصری، م. (1396). شبیه سازی رطوبت و نیترات خاک تحت مدیریت های مختلف کود برای گیاه فلفل در اصفهان توسط مدل Eu-Rotate-N XML. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 31(1 ), 263-276. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313228Vancouver : کپی

فاضل فروغ، گنجی خرم دل ناصر، قیصری مهدی. شبیه سازی رطوبت و نیترات خاک تحت مدیریت های مختلف کود برای گیاه فلفل در اصفهان توسط مدل Eu-Rotate-N XML. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1396 [cited 2021April17];31(1 ):263-276. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313228IEEE : کپی

فاضل، ف.، گنجی خرم دل، ن.، قیصری، م.، 1396. شبیه سازی رطوبت و نیترات خاک تحت مدیریت های مختلف کود برای گیاه فلفل در اصفهان توسط مدل Eu-Rotate-N XML. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 31(1 ), pp.263-276. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313228>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی