نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  3 , شماره  11 ; از صفحه 37 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

الگوهاي مقاومت آنتي بيوتيكي در استاف اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از بيماران بستري در بخش عفوني و ICU

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
سابقه و هدف: استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA) يکي از پاتوژن هاي اکتسابي بيمارستاني با شيوع بالا در سراسر جهان است که مسول ايجاد طيف وسيعي از عفونت هاي بيمارستاني مي باشد. استافيلوکوک اورئوس يک پاتوژن اصلي Nosocomial است که سبب ايجاد طيفي از بيماريها مانند اندوکارديت، استئوميليت، پنوموني، سندرم شوک توکسيک (TSS)، مسموميت غذايي، کربونکل (Carbuncles) و کورک مي شود.مواد و روش ها: يکصد نمونه استاف اورئوس جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان لقمان حکيم مورد بررسي قرار گرفت.MIC (Minimum Inhibotory Concentration) اندازه گيري شده براي متي سيلين در نمونه هاي فوق توسط متد broth macrodilution که بوسيلهNational Committee for Clinical Laboratory Standards پيشنهاد شده است، تعيين شد. حساسيت آنتي بيوتيکي با استفاده از تکنيکdisk diffusion بر روي آگار Mueller-Hinton برسي شد. نوزده آنتي بيوتيک شامل آمپي سيلين، پني سيلين، سفالکسين، سفپيم، جنتامايسين، داکسي سيکلين، اريترومايسين، کلرامفنيکل، تتراسيکلين، نيتروفورانتوئين، کانامايسين، آميکاسين، سفوتاکسيم، کليندامايسين، سفازولين، آموکسي سيلين، کوتريموکسازول، وانکومايسين و سيپروفلوکساسين مورد بررسي قرار گرفتند.يافته ها: طيف MIC براي متي سيلين از μg/ml 1 تا μg/ml 1024 متغير بود. 90% از سويه هاي جدا شده، MIC مساوي يا بالاي μg/ml 16 داشتند که به عنوان مقاوم در نظر گرفته شدند.وانکومايسين و کلرامفنيکل موثرترين آنتي بيوتيک ها بودند و به ترتيب فقط 7% و 14% از سويه ها به آنها مقاوم بودند. 44% از سويه هاي MRSA بيمارستاني مقاوم به کوتريموکسازول بودند. مقاومت بالاي آنتي بيوتيکي در ميان سويه هاي MRSA مي تواند ناشي از مصرف گسترده آنتي بيوتيک ها باشد.نتيجه گيري و پيشنهادات: از ميان 90 استاف اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده در اين مطالعه، تقريبا نيمي مقاومت به يک يا تعداد بيشتري از عناصر آنتي ميکروبيال همانند پني سيلين، سفالوسپورين ها، تتراسايکلين و آمينو گليکوزيدها نشان دادند. اين داده ها مطابق با مطالعات پيشين که در آنها استفاده از اين آنتي بيوتيک ها به عنوان عاملي مهم در پيدايش مقاومت آنتي ميکروبيال در MRSA بوده است، مي باشند. علاوه بر اين، 66% از نمونه هاي MRSA به کوتريموکسازول حساس بودند. چون اين ترکيب دارويي براي درمان طيفي از عفونت هاي انساني توصيه مي شود، بنابراين سويه هاي استاف اورئوس بايستي براي ظهور موارد مقاوم به کوتريموکسازول مورد پايش قرار گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وحدانی، پ.، و سیفی، م.، و اصلانی، م.، و عصاریان، ع.، و شرفی، ک. (1383). الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بستری در بخش عفونی و ICU. تنفس, 3(11), 37-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=31318Vancouver : کپی

وحدانی پرویز، سیفی مهناز، اصلانی محمدمهدی، عصاریان علی، شرفی کامران. الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بستری در بخش عفونی و ICU. تنفس. 1383 [cited 2022August16];3(11):37-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=31318IEEE : کپی

وحدانی، پ.، سیفی، م.، اصلانی، م.، عصاریان، ع.، شرفی، ک.، 1383. الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بستری در بخش عفونی و ICU. تنفس, [online] 3(11), pp.37-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=31318. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 711 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی