برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 19 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در مادران نخست زا طي شير دهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شيردهي يکي از اثر بخش ترين رفتارها در راستاي ارتقاي سلامت است. يکي از عوامل موثر بر موفقيت شيردهي، عزت نفس مادر است. با توجه به پيامدهاي عزت نفس پايين که در برقراري روابط بين فردي، تفکر، احساس و عملکرد افراد تاثير منفي دارد، پژوهش حاضر با هدف تعيين عزت نفس در مادران نخست زا و عوامل مرتبط با آن صورت پذيرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي تعداد 300 مادر نخست زاي شيرده که داراي فرزند کمتر از 6 ماه بودند، از مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار
SPSS و از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي اسپيرمن، من- ويتني و کروسکال- واليس استفاده شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار عزت نفس مادران
28.98±2.76 بود. اکثر (%94.33) افراد عزت نفس متوسط و فقط درصد کمي (%1.33) از آن ها عزت نفس بالا داشتند. بر اساس نتايج به دست آمده بين عزت نفس با سن کودک ارتباط معني داري منفي (p=0.010) وجود داشت. در ساير موارد ارتباط متغيرهاي مورد مطالعه مانند سن، تحصيلات و درآمد با عزت نفس معني دار نبود (p<0.050).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که ميانگين نمره عزت نفس اکثر مادران نخست زا طي شيردهي در حد متوسط مي باشد و با توجه به اين که عزت نفس بر خودکارآمدي، احساس و عملکرد آن ها تاثير گذار است، لذا پيشنهاد مي شود ماماها و ديگر متخصصان بهداشتي جنبه هاي رواني اجتماعي موثر بر شيردهي از جمله عزت نفس مادر را مورد توجه قرار داده و در راستاي افزايش آن اقدام نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عامل بارز، م.، و ملکی، ن. (1395). عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در مادران نخست زا طی شیر دهی. بالینی پرستاری و مامایی, 5(2 ), 19-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313000Vancouver : کپی

عامل بارز ملیکه، ملکی ناهید. عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در مادران نخست زا طی شیر دهی. بالینی پرستاری و مامایی. 1395 [cited 2021October28];5(2 ):19-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313000IEEE : کپی

عامل بارز، م.، ملکی، ن.، 1395. عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در مادران نخست زا طی شیر دهی. بالینی پرستاری و مامایی, [online] 5(2 ), pp.19-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313000. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی