برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 46 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

اثر موسيقي آرامش بخش و بي کلام آرند اشتاين بر کيفيت خواب و شادکامي زنان سالمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از روش هاي روان شناختي مکمل جهت حل مشکلات رواني سالمندان، استفاده از موسيقي درماني است. اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي موسيقي آرامش بخش و بي کلام آرند اشتاين بر احساس شادکامي و کيفيت خواب زنان سالمند مقيم خانه سالمندان انجام شده است.
روش ها: پژوهش حاضر، از نوع نيمه تجربي با پيش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماري پژوهش تمامي زنان سالمند مقيم مراکز سالمندي منطقه سه شهرداري شهر تهران در سال 1395بودند. 30 نفر زن سالمند 65 تا 75 ساله به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و به دو گروه مداخله (
n=15) و کنترل (n=15) تخصيص داده شدند. گروه مداخله به مدت 12 جلسه 50-45 دقيقه به موسيقي آرامش بخش و بي کلام آرند اشتاين، قبل از خواب ظهر گوش دادند. از پرسشنامه هاي شادکامي آکسفورد و کيفيت خواب پيتزبورگ براي جمع آوري داده ها استفاده شد. داده ها از طريق تحليل کوواريانس و با نرم افزار SPSS نسخه 21 و با سطح معناداري (P<0.05) تحليل شدند.
نتايج: يافته ها نشان داد که گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل در پس آزمون ميانگين احساس شادکامي بالاتر (
P=0.01) و کيفيت خواب بهتري داشتند (P=0.01).
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها موسيقي آرامش بخش بي کلام آرند اشتاين مي تواند کيفيت خواب و شادکامي زنان سالمندان را بهبود بخشد. استفاده اين روش به عنوان يک شيوه درماني مکمل جهت رفع مشکلات خواب و بهبود شادکامي اين افراد بوسيله متخصصان و مراقبان در خانه هاي سالمندان پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 518
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی