برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 97 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات تانن اسپرس عمل آوري شده با آب يا اوره برجمعيت ميکروبي شکمبه، فراسنجه هاي توليد گاز و تخميربرون تني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده‌ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 
چکیده: 

اين آزمايش با هدف اثر اسپرس آبي و ديم عمل آوري شده با آب يا اوره بر جمعيت ميکروبي شکمبه، فراسنجه هاي توليدگاز و خصوصيات تخمير برون تني انجام شد.تيمارها شامل علوفه اسپرس عمل آوري شده (با آب يا اوره) و بدون عمل آوري بودند. داده هاي روش گاز در قالب طرح اندازه گيري هاي تکرارشونده و ساير داده ها در قالب طرح کامل تصادفي آناليز شد. نتايج نشان داد عمل آوري با اوره و آب باعث کاهش درصد ماده خشک شد. بيشترين ميزان درصد پروتئين خام مربوط به عمل آوري با اوره (14.25درصد) بود. اثر عمل آوري با آب و اوره بيشترين درصد کاهش ترکيبات فنولي، تانن کل و تانن متراکم را در اسپرس آبي (p<0.05) نتايج نشان داد اسپرس آبي عمل آوري شده با آب و اوره داراي پتانسيل توليدگاز و نرخ توليد گاز بالاتري بود. افزايش گاز توليدي در تيمارهاي عمل آوري اسپرس آبي با آب يا اوره نشان دهنده اثر تانن-زدايي عمل آوري با آب يا اوره بر اسپرس بود. بيشترين و کمترين ميزان ماده آلي هضم شده واقعي مربوط به تيمارهاي اسپرس آبي عمل آوري با آب و اسپرس ديم بدون عمل آوري (به ترتيب با 296 و 105ميلي گرم) بود. در مورد فاکتور جداکننده تيماراسپرس آبي عمل آوري با آب (6.01 ميلي ليتر بر ميلي گرم) اختلاف معني دار با ديگر تيمارها داشت (p<0.05). کمترين و بيشترين غلظت نيتروژن آمونياکي به ترتيب مربوط به اسپرس ديم بدون عمل آوري و اسپرس آبي و ديم عمل آوري شده با اوره بود (p<0.05) اثر تيمارها بر جمعيت کل باکتري هاي شکمبه، باکتري هاي سلولولايتيک و پروتوزوآها معني دار شد (p<0.05) تانن اسپرس موجب کاهش توليد گاز در کل فرآيند تخمير شکمبه در پايان انکوباسيون شد. در مجموع، عمل آوري اسپرس با آب و اوره موجب تغيير جميت باکتري هاي کل، سلولوليتيک، پروتوزوآها و در نهايت افزايش سنتز توده ميکروبي شد. به طور کلي عمل آوري اسپرس با آب روش موفق و ارزان تري نسبت به روش استفاده از اوره بوده و قابل توصيه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی