5 SID.ir | تعيين تيپ جدايه هاي کلستريديوم پرفرينجنس جدا شده از گوسفند در منطقه ي اهواز
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تعيين تيپ جدايه هاي کلستريديوم پرفرينجنس جدا شده از گوسفند در منطقه ي اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

کلستريديوم پرفرينجنس باکتري پاتوژن مهمي است که باعث بيماري هاي مختلفي در دام ها مي- شود. اين باکتري در 5 تيپ A، B، C، D و E طبقه بندي مي شود. تيپ D کلستريديوم پرفرينجنس عامل ايجاد بيماري آنتروتوکسمي در دام ها است. هدف از اين مطالعه تعيين تيپ- هاي مختلف کلستريديوم پرفرينجنس در منطقه ي اهواز بود. 369 نمونه مدفوع به صورت تصادفي از گوسفندان اين منطقه، جمع آوري گرديد. پس از آماده سازي و کشت نمونه ها در محيط آگار خون دار حاوي نئومايسين، باکتري هاي مظنون به کلستريديوم پرفرينجنس با استفاده از روش هاي مورفولوژيکي و بيوشيميايي تعيين هويت شدند. درمجموع از 369 نمونه مدفوع جمع آوري شده، با استفاده از روش هاي مورفولوژيکي و بيوشيميايي، تعداد 56 جدايه مظنون به کلستريديوم پرفرينجنس جداسازي و شناسايي گرديد. براي تاييد مولکولي جدايه ها، DNA اين جدايه ها استخراج و با استفاده از پرايمر هاي اختصاصي توکسين آلفا، تاييد مولکولي جدايه ها با PCR صورت گرفت. نتايج نشان داد که از 56 جدايه کلستريديوم پرفرينجنس، 54 جدايه به عنوان کلستريديوم پرفرينجنستاييد ملکولي شدند. تعيين تيپ اين جدايه ها با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي اگزوتوکسين هاي پنج گانه ي تيپ هاي مختلف اين باکتري صورت پذيرفت. نتايج نشان داد که از مجموع 54 جدايه، به ترتيب 10 (18.52%)، 4 (7.41%)، 24 (44.44%) و 16جدايه (29.63%)، تيپ A، تيپ B، تيپC و تيپ D مي باشند. بنابراين شايع ترين تيپ هاي اين باکتري در اين منطقه تيپ هاي C وD هستند. در اين مطالعه، هيچ يک از جدايه ها واجد ژن توکسين يوتا و نيز ژن آنتروتوکسين نبودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی