برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 15 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رفتار جوانه زني علف هرز سلمه تره (Chenopodium album) در پاسخ به دما و تنش هاي شوري و غرقابي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 
چکیده: 

شناخت الگوهاي جوانه زني و سبز شدن علف هاي هرز و شناخت عوامل موثر بر آن در برنامه هاي مديريتي علف هرز سودمند مي باشد. به منظور بررسي اثرات دما، طول دوره غرقاب و تنش شوري بر جوانه زني و سبز شدن علف هرز سلمه تره آزمايش هاي جداگانه اي در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار انجام شد. نتايج آزمايش دما نشان داد که بيشترين درصد جوانه زني با 87، 93 و 88 درصد به ترتيب در دامنه دمايي 15، 20 و 25 درجه سانتي گراد بود. بيشترين سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه و وزن خشک گياهچه در دماي 20 درجه سانتي گراد به دست آمد. همچنين سطح مطلوب شاخص بنيه بذر با 796.29 در دماي 20 درجه سانتي گراد بود. نتايج مدل رگرسيوني طول دوره غرقاب نشان داد درصد جوانه زني در تيمار شاهد و طول دوره غرقاب به مدت دو روز به ترتيب با 93 و 90 درصد داراي حداکثر مقدار بود ولي با افزايش طول دوره غرقاب تا مدت زمان هاي 8 و 10 روز غرقاب درصد جوانه زني متوقف شد. همچنين نتايج مقايسه ميانگين مويد آن است که با افزايش طول دوره غرقاب، طول ريشه چه و ساقه چه، وزن خشک گياهچه و شاخص بنيه بذر کاهش معني داري داشت. بررسي اثر تنش شوري نشان داد که بيشترين درصد و سرعت جوانه زني و وزن خشک گياهچه در تيمارهاي شاهد و غلظت 50 ميلي مولار مشاهده شد که با افزايش غلظت کلريد سديم اين مولفه ها روند نزولي داشت تا اين که در محدوده 300 تا 400 ميلي مولار صفات مورد بررسي متوقف شد. طول ريشه چه و ساقه چه نيز به ترتيب از 10.51 و 9.23 سانتي متر در تيمار شاهد به 3.57 و 2.47 سانتي متر در غلظت 250 ميلي مولار کلريد سديم کاهش يافت. نتايج اثر شوري نشان داد که حداکثر شاخص بنيه بذر با 851.84 در تيمار شاهد مشاهده شد که با افزايش غلظت نمک به بالاتر از 250 ميلي مولار اين شاخص متوقف شد. در نهايت نتايج نشان داد که دماي 20 درجه سانتي گراد، دماي مناسب جوانه زني سلمه تره بوده و وجود تنش هاي شوري و غرقاب مي تواند باعث کاهش شاخص هاي رشدي اين علف هرز در مراحل جوانه زني و گياهچه اي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی