برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 56 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات آنتي اکسيداني عصاره هاي آبي- الکلي زردچوبه و سياه دانه با ويتامين ث بر شاخص هاي آسيب اکسيداتيو کليه موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سياه دانه داراي اثرات قابل توجهي در سيستم هاي زيستي مي باشد و زردچوبه با خواص آنتي اکسيداني و ضدالتهابي موجب کاهش تنش اکسيداسيون ناشي از ديابت بر شبکيه چشم موش صحرايي ديابتي مي شود. اين مطالعه با هدف مقايسه اثرات عصاره هيدروالکلي زردچوبه و سياهدانه بصورت جداگانه و توام با ويتامين ث بر پارامترهاي آسيب اکسيداتيو کليوي موش صحرايي انجام شد.
روش ها: 40 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار بطور تصادفي به پنج گروه 8 تايي بدين شرح تقسيم شدند: شاهد آب آشاميدني و گروه هاي مداخله شاهد مثبت، ويتامين ث
100 ميلي گرم برکيلوگرم، سياهدانه 200 ميلي گرم برکيلوگرم، زردچوبه 1000 ميلي گرم برکيلوگرم و عصاره توام زردچوبه و سياهدانه به ترتيب 1000 و 200 ميلي گرم برکيلوگرم حل شده در آب آشاميدني در طول 35 روز مطالعه دريافت کردند. در پايان بافت کليه از نظر مارکرهاي اکسيداسيون- احيا مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: عصاره سياهدانه (
P<0.001)، زردچوبه و ويتامين ث (P<0.01) باعث کاهش ميزان کراتينين و اوره سرم نسبت به گروه شاهد گرديدند. ميزان تيول در گروههاي ويتامين ث (P<0.001)، سياهدانه، زردچوبه (P<0.05) و عصاره توام سياهدانه و زردچوبه (P<0.01) و فعاليت SOD بافت کليه در گروههاي ويتامين ث و عصاره توام سياهدانه و زردچوبه (P<0.01) به طور معني داري از گروه شاهد بالاتر بود. ميانگين غلظت MDA بافت کليه در گروههاي عصاره توام سياهدانه و زردچوبه، عصاره سياهدانه (P<0.001) و ويتامين ث (P<0.05) با ميانگين غلظت MDA بافت کليه در گروه شاهد کاهش نشان داد.
نتيجه گيري: استفاده از عصاره زردچوبه و سياهدانه موجب بهبود قابل توجه استرس اکسيداتيوکليوي شده که با اثرات ويتامين ث قابل مقايسه مي باشد. اثرات بيشتر عصاره توام سياهدانه و زردچوبه مي تواند پيشنهادکننده هم افزايي عصاره توام سياهدانه و زردچوبه در مقايسه با اثرات مجزاي عصاره هاي سياهدانه و زردچوبه باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 337
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی