برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 25 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني کننده هاي خستگي در بيماران مبتلابه بيماري انسدادي مزمن ريه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، گروه پرستاری
 
چکیده: 
مقدمه: خستگي يكي از علايم شايع در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه (COPD: Chronic obstructive pulmonary disease) مي باشد كه مي تواند ابعاد مختلف زندگي آنها را تحت الشعاع قرارداده و مشكلات عديده اي را براي آنان به وجود آورد. اين مطالعه با هدف تعيين پيش بيني کننده هاي خستگي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي- تحليلي بوده که براي بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه بستري در بخش فوق تخصصي ريه بيمارستان رازي رشت در سال 1394 انجام گرفت. در اين پژوهش نمونه گيري به صورت در دسترس بوده و تعداد 70 بيمار مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه از ميان جامعه پژوهش انتخاب گرديدند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و مرتبط با بيماري و همچنين پرسش نامه چند بعدي خستگي (شامل خستگي عمومي، خستگي جسمي، خستگي ذهني، کاهش فعاليت، کاهش انگيزه) براساس گفته هاي بيماران و پرونده آنان تکميل گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 و از آمار توصيفي و آزمون هاي آماري استنباطي استفاده گرديد.نتايج: ميانگين سني بيماران 70.5±11.07 سال مي باشد. اکثريت واحدهاي مورد پژوهش را مرد، بي سواد و کشاورز تشکيل داده اند. بيشترين ميانگين نمره خستگي مربوط به بعد خستگي جسمي و کمترين ميانگين نمره مربوط به بعد خستگي ذهني است. با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره، سن (p=0.001) و بيماري قلبي (p=0.042) به عنوان پيش بيني کننده نمره خستگي در کل محسوب شده و اين دو متغير 49 درصد تغييرات در نمره خستگي را پيش بيني مي کردند.(R2=0.49) سن و بيماري قلبي پيش بيني کننده هاي خستگي عمومي با (R2=0.39) و سن از پيش بيني کننده هاي خستگي جسمي R2=0.27 ، کاهش فعاليت R2=0.29 و کاهش انگيزه R2=0.32 ، بوده است. پيش بيني کننده هاي خستگي ذهني هم شامل بيماري قلبي و تعداد دفعات بستري فرد در بيمارستان به علت بيماري COPD در طي يک سال گذشته مي باشد (R2=0.41)نتيجه گيري: در کنار ارايه مراقبت هاي جسمي و مداخلات پرستاري، در نظر گرفتن عوامل دموگرافيک، بيماري هاي زمينه اي و ارايه مداخلات روانشناختي براساس خستگي بيماران در مديريت همه جانبه مشکلات بيماران COPD، علي الخصوص خستگي اين بيماران، از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری، ع.، و شیرمحمدی، ن.، و پاریاد، ع.، و کاظم نژادلیلی، ا. (1395). پیش بینی کننده های خستگی در بیماران مبتلابه بیماری انسدادی مزمن ریه. مجله دانش و تندرستی, 11(3 ), 25-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312567Vancouver : کپی

قنبری عاطفه، شیرمحمدی نسیم، پاریاد عزت، کاظم نژادلیلی احسان. پیش بینی کننده های خستگی در بیماران مبتلابه بیماری انسدادی مزمن ریه. مجله دانش و تندرستی. 1395 [cited 2022January19];11(3 ):25-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312567IEEE : کپی

قنبری، ع.، شیرمحمدی، ن.، پاریاد، ع.، کاظم نژادلیلی، ا.، 1395. پیش بینی کننده های خستگی در بیماران مبتلابه بیماری انسدادی مزمن ریه. مجله دانش و تندرستی, [online] 11(3 ), pp.25-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312567. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی