برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  31 , شماره  1 ; از صفحه 152 تا صفحه 165 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کارايي علف کش ريم سولفورون در کنترل علف هاي هرز مزارع سيب زميني (.Solanum tuberosum L) در مراحل مختلف رشدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير علف کش ريم سولفورون (Titus 25% DF) به صورت پس رويشي در کنترل علف هاي هرز مزارع سيب زميني، آزمايشي مزرعه اي در روستاي شيخ کلخوران اردبيل در سال 1393 انجام شد. آزمايش به صورت فاکتوريل با تيمار شاهد در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار و دو فاکتور و با استفاده از رقم سيب زميني مرسوم منطقه (آگريا) انجام شد. فاکتور اول، دزهاي علف کش ريم سولفورون در شش سطح 5، 10، 20، 30، 40 و 50 گرم ماده موثره در هکتار و فاکتور دوم، زمان هاي کاربرد علف کش در مراحل مختلف رشدي سيب زميني شامل مرحله سبزشدن سيب زميني، استولون زايي و حجيم شدن غده بودند، همچنين دو تيمار بدون وجين (با علف هرز) و وجين کامل (بدون علف هرز)، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. تجزيه هاي آماري نشان داد که دزهاي ريم سولفورون و زمان کاربرد آن تاثير معني داري بر زيست توده تاج خروس ريشه قرمز (L. Amaranthus retroflexus سلمه تره (Chenopodium album L)، پيچک صحرايي (Convolvulus arvensis L.)، کل علف هاي هرز، تراکم کل علف هاي هرز و عملکرد کل غده داشت ولي اثرات متقابل آن معني دار نشد. نتايج نشان داد که کاربرد دز 50 گرم ماده موثره در هکتار توانست زيست توده و تراکم کل علف هاي هرز را به ترتيب 94.63 و 55.38 درصد و زيست توده تاج خروس ريشه قرمز، سلمه تره و پيچک صحرايي را به ترتيب 95.50، 96.87 و 94.79 درصد نسبت به شاهد با علف هرز کاهش دهد. در بين زمان هاي کاربرد ريم سولفورون در مراحل مختلف رشدي سيب زميني، مرحله سبز شدن سيب زميني، زيست توده و تراکم کل علف هاي هرز را به ترتيب 79.39 و 42.52 درصد و زيست توده تاج خروس ريشه قرمز و سلمه تره را به ترتيب 72.93 و 82.92 درصد کاهش داد ولي زمان کاربرد ريم سولفورون تاثير معني داري براي زيست توده پيچک صحرايي نداشت. کاربرد ريم سولفورون به ميزان 50 گرم ماده موثره در هکتار در مرحله سبز شدن سيب زميني، بالاترين عملکرد غده در هکتار را ايجاد کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی