برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 32 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

اثر عصاره آبي برگ گياه حرا (Avicennia marina) بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني بافت تخمدان در موش هاي صحرايي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديابت قندي استرس اکسيداتيو را افزايش و سيستم دفاع آنتي اکسيداني را تضعيف مي کند. همچنين برگ هاي گياه حرا منبع غني از ترکيبات آنتي اکسيداني است که کمتر مورد بررسي قرار گرفته است. اين مطالعه به منظور تعيين اثر عصاره آبي برگ هاي گياه حرا بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني بافت تخمدان در موش هاي صحرايي ديابتي انجام شد.
روش ها: تعداد 32 سر موش صحرايي ماده نژاد ويستار به گروه هاي مساوي (8 تايي) شاهد، ديابتي، تيمار نشده و گروه هاي ديابتي تحت تيمار با عصاره آبي برگ هاي گياه حرا با غلظت هاي 100 و 200 ميلي گرم بر کيلوگرم وارد شدند. ديابت در گروه ديابتي تيمار نشده و گروه هاي ديابتي تحت تيمار با عصاره حرا، با يک بار تزريق داخل صفاقي آلوکسان القاء شد. چرخه استروس موش ها صحرايي توسط هورمون هاي جنسي يکسان شد. عصاره برگ هاي گياه حرا يک روز در ميان و به مدت يک ماه به صورت داخل صفاقي به گروه هاي ديابتي تحت تيمار تزريق گرديد. محلول سالين به حيوانات گروه شاهد و ديابتي تيمار نشده، تزريق و در پايان دوره تيمار، فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني بافت تخمدان اندازه گيري شد.
نتايج: تجويز وابسته به دوز عصاره آبي برگ هاي گياه حرا با غلظت هاي 100 و 200 ميلي گرم بر کيلوگرم به موش هاي صحرايي ديابتي در مقايسه با گروه ديابتي تيمار نشده موجب افزايش معني دار فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز، گلوتاتيون پراکسيداز و کاتالاز، همچنين کاهش معني دار مالون دي آلدئيد شد (
p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج حاکي از اثر وابسته به دوز عصاره گياه حرا در افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني و کاهش پراکسيداسيون ليپيد در بافت تخمدان موش هاي صحرايي ديابتي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی