برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير محلول پاشي روي و بر روي خصوصيات کمي و کيفي ذرت دانه اي (KSC 704)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير محلول پاشي کود روي و بر روي خصوصيات کمي و کيفي ذرت دانه اي، آزمايشي با دو عامل به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در منطقه سرپل ذهاب انجام شد. عامل اول عنصر روي در چهار سطح (صفر، 0.7، 1.4 و 2.1 کيلوگرم در هکتار) و عامل دوم عنصر بر در چهار سطح (صفر، 0.3، 0.6 و 0.9 کيلوگرم در هکتار) در نظر گرفته شد. اثر عامل هاي روي و بر براي صفات قطر ساقه، شاخص سطح برگ، وزن هزار دانه، تعداد دانه در هر رديف بلال، مقدار روي و بر موجود در دانه، درصد و عملکرد پروتئين و عملکرد دانه از لحاظ آماري داراي اختلاف معني داري در سطح احتمال يک درصد بودند. با افزايش مقدار مصرف عنصر روي قطر ساقه، شاخص سطح برگ، تعداد دانه در هر رديف بلال، وزن هزار دانه، مقدار روي و بر موجود در دانه، درصد پروتئين و عملکرد دانه افزايش يافتند. بيشترين و کمترين مقدار عملکرد دانه به تيمارهاي مصرف کود روي به ميزان 2.1 کيلو گرم در هکتار و بدون مصرف کود روي به ترتيب با 9.560 و 8 تن در هکتار تعلق داشت. تيمار کود بر در سطح 0.6 کيلوگرم در هکتار روي صفات قطر ساقه با 28.9 ميلي متر، سطح برگ با 3.89، عمق دانه با 11.67 ميلي متر، تعداد دانه در رديف با 41 دانه و عملکرد دانه با 9.43 تن در هکتار بيشترين تاثير را نشان داد. برهمکنش کود روي و بر نشان داد، که تيمار مصرف 2.1 کود روي × مصرف 0.6 کيلوگرم در هکتار کود بر براي کليه صفات از جمله عملکرد دانه با 10.93 تن در هکتار نسبت به ساير تيمارها برتري نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

صفری، ک.، و صادقی، ف.، و قنبری، ا. (1393). تاثیر محلول پاشی روی و بر روی خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه ای (KSC 704). پژوهش در علوم زراعی, 7(25 ), 95-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312089Vancouver : کپی

صفری کیانوش، صادقی فرهاد، قنبری احمد. تاثیر محلول پاشی روی و بر روی خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه ای (KSC 704). پژوهش در علوم زراعی. 1393 [cited 2021April12];7(25 ):95-110. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312089IEEE : کپی

صفری، ک.، صادقی، ف.، قنبری، ا.، 1393. تاثیر محلول پاشی روی و بر روی خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه ای (KSC 704). پژوهش در علوم زراعی, [online] 7(25 ), pp.95-110. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312089>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی