برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر روش هاي مختلف حاصلخيزي خاک بر عملکرد دانه کدوي تخم کاغذي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف انواع کودهاي بر خصوصيات مورفولوژيک کدوي تخم کاغذي، آزمايشي در بهار سال 1392، در ايستگاه تحقيقاتي گريزه سنندج به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهاي آزمايشي شامل سطوح کود شيمايي پر مصرف بر اساس نتايج آزمون خاک (شاهد، صفر)، 50 و 100 درصد کود شيميايي توصيه شده) به عنوان فاکتور اول و نوع کودهاي زيستي و آلي شامل (شاهد، عدم کاربرد)، کود آلي (کمپوست)، نيتروکارا، فسفاته بارور 2 و ترکيب کمپوست + نيتروکارا+ فسفاته بارور 2 بودند. در اين تحقيق صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در ميوه، وزن متوسط ميوه، قطر ميوه، تعداد ميوه در بوته، عملکرد ميوه و عملکرد دانه در ميوه اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد اثر سطوح کود شيميايي بر کليه صفات مورد مطالعه به غير از وزن هزار دانه و تعداد ميوه در بوته معني دار بود همچنين بين تيمارهاي کود آلي و زيستياز لحاظ اثر بر کليه صفات مورد بررسي به غير از وزن هزار دانه، قطر ميوه و تعداد ميوه در بوته اختلاف معني مشاهده شد. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد تيمار ترکيبي کمپوست+ نيتروکارا + فسفاته بارور2 همراه با 50 و 100 درصد مصرف کود شيميايي بالاترين مقدار تعداد دانه در ميوه، وزن ميوه، قطرميوه و عملکرد ميوه را به خود اختصاص دادند. در اين بررسي ترکيب تيماري تيماري کمپوست+ نيتروکارا + فسفاته بارور 2 همراه با مصرف 50 درصد کود شيميايي عملکرد دانه در ميوه را در مقايسه با تيمار 100درصد کود شيميايي بدون استفاده از کود زيستي 43.38 درصد و در مقايسه با شاهد هر دو تيمار به ترتيب 48.92 درصد افزايش داد. بنابراين با استفاده از تيمار ترکيب کمپوست+نيتروکارا + فسفاته بارور2 به ميزان 50درصد در مصرف کودهاي شيميايي صرفه جويي کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حقگوی، ص.، و میرمحمودی، ت.، و یزدان ستا، س. (1393). اثر روش های مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی. پژوهش در علوم زراعی, 7(25 ), 55-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312082Vancouver : کپی

حقگوی صلاح الدین، میرمحمودی تورج، یزدان ستا سامان. اثر روش های مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی. پژوهش در علوم زراعی. 1393 [cited 2022January21];7(25 ):55-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312082IEEE : کپی

حقگوی، ص.، میرمحمودی، ت.، یزدان ستا، س.، 1393. اثر روش های مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی. پژوهش در علوم زراعی, [online] 7(25 ), pp.55-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312082. 

 
بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی