برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  13 , شماره  2 (پياپي 35) ; از صفحه 47 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي اثرات ضد باکتريايي عصاره هاي الکلي گشنيز و بولاغ اوتي عليه برخي باکتري هاي پاتوژن غذازاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 
چکیده: 

گياهان مي توانند به عنوان يک جانشين مناسب داروهاي شيميايي در نظر گرفته شوند، زيرا ممکن است داراي عوارض جانبي کمتري باشند. هدف از اين مطالعه مقايسه ي اثرات ضد باکتريايي عصاره هاي الکلي گشنيز (Coriandrum sativum) و بولاغ اوتي (Nasturtium officinale) بر روي باکتر هاي اشرشيا کلي (ATCC 43894 O157 H7 E. coli) سالمونلا تيفي موريوم (S. Typhimurium ATCC 13311)، استافيلوکوکوس اورئوس (S. aureus ATCC 6538) و ليستريا منوسايتوژنز (L. monocytogenesATCC 19118) مي باشد. ابتدا عصاره هاي متانولي هر دو گياه تهيه شد و تاثير غلظت هاي (100mg/ml, 50mg/ml, 25 mg/ml, 12.5/mg/ml, 6.25mg/ml, 3.12 mg/ml, 1.56mg/ml, 0.78mg/ml) از اين عصاره ها مورد بررسي قرار گرفت. تمامي آزمايش ها با روش انتشار از چاهک و تعيين MIC/MBC بر روي سويه هاي استاندارد باکتري هاي مذکور انجام پذيرفت. نتايج انتشار چاهک نشان دادند که استافيلوکوکوس اورئوس و ليستريا منوسايتوژنز حساس ترين و اشرشيا کلي و سالمونلا تيفي موريوم مقاوم ترين باکتري ها به عصاره هاي الکلي هر دو گياه بودند. عصاره هر دو گياه داراي کمترين غلظت بازدارندگي معادل 6.25mg/ml و کمترين غلظت باکتري کشي برابر با 12.5mg/ml در مقابل باکتري استافيلوکوکوس اورئوس بود. همچنين عصاره متانولي گشنيز بازدارندگي بيشتري را نسبت به عصاره متانولي بولاغ اوتي از خود نشان داد. عصاره هاي الکلي گياه گشنيز و گياه بولاغ اوتي بر رشد باکتري هاي گرم مثبت (استافيلوکوکوس اورئوس و ليستريا مونوسايتوژنز) تاثير داشت، اما بر روي باکتري هاي گرم منفي (سالمونلا تيفي موريوم و اشرشيا کلي) بي تاثير بود. همچنين عصاره متانولي گشنيز اثرات ضد باکتريايي بيشتري را نسبت به عصاره متانولي بولاغ اوتي از خود نشان داد. بعد از استفاده عصاره ها در شرايط آزمايشگاهي و حيوانات آزمايشگاهي مي توان آنها را در درمان عفونت هاي انساني و يا نگه داري مواد غذايي به منظور جلوگيري از رشد برخي از باکتري هاي گرم مثبت، نظير استافيلوکوکوس و ليستريا استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فرشباف درهمی، س.، و قیامی راد، م.، و محمودی، ر.، و اسدی ناداری، م. (1396). بررسی مقایسه ای اثرات ضد باکتریایی عصاره های الکلی گشنیز و بولاغ اوتی علیه برخی باکتری های پاتوژن غذازاد. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار), 13(2 (پیاپی 35) ), 47-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312037Vancouver : کپی

فرشباف درهمی سعید، قیامی راد مهدی، محمودی رزاق، اسدی ناداری محمدرضا. بررسی مقایسه ای اثرات ضد باکتریایی عصاره های الکلی گشنیز و بولاغ اوتی علیه برخی باکتری های پاتوژن غذازاد. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار). 1396 [cited 2021April20];13(2 (پیاپی 35) ):47-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312037IEEE : کپی

فرشباف درهمی، س.، قیامی راد، م.، محمودی، ر.، اسدی ناداری، م.، 1396. بررسی مقایسه ای اثرات ضد باکتریایی عصاره های الکلی گشنیز و بولاغ اوتی علیه برخی باکتری های پاتوژن غذازاد. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار), [online] 13(2 (پیاپی 35) ), pp.47-55. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312037. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی