برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 97 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

اثر بخشي بازآموزي اسنادي بر انگيزه پيشرفت و سبک اسنادي دانش آموزان با اختلال يادگيري خاص

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

مقدمه: انگيزه پيشرفت يکي از عوامل مهم پيشرفت تحصيلي کودکان با اختلال يادگيري خاص است. کودکان با اختلال يادگيري خاص همچنين به دليل شکست هاي تحصيلي بسيار داراي سبک اسناد بدبينانه هستند. هدف از مطالعه حاضر، بررسي اثر بخشي برنامه گروهي بازآموزي اسنادي بر انگيزه پيشرفت و سبک اسناد دانش آموزان با اختلال يادگيري خاص شهر تهران بود.
روش: در اين پژوهش شبه آزمايشي از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از جامعه آماري دانش آموزان با اختلال يادگيري خاص شهر تهران در سال تحصيلي 95- 1394 به روش نمونه گيري هدفمند (30) دانش آموز
)18 پسر و 12 دختر) 8 تا 12 سال انتخاب شدند و به طور تصادفي در گروه آزمايش و کنترل قرار داده شده اند (هر گروه 15نفر). گروه آزمايش برنامه بازآموزي را طي 11 جلسه مداخله 45 دقيقه اي در مدت 6 هفته دريافت نمودند. در صورتي که گروه کنترل فقط در برنامه هاي متداول مرکز شرکت کردند. پرسشنامه سبک اسنادي کودکان و انگيزه پيشرفت هرمنس قبل و بعد از مداخله توسط دو گروه آزمايش و کنترل تکميل شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس تجزيه و تحليل شدند. در اين پژوهش داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و روش آمار توصيفي و استباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها:
نتايج نشان داد که مداخله بازآموزي اسنادي موجب افزايش انگيزه پيشرفت و افزايش سبک اسناد خوش بينانه و کاهش سبک اسناد بدبينانه در دانش آموزان با اختلال يادگيري خاص شده است و بين گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداري وجود دارد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها مي توان نتيجه گرفت برنامه گروهي بازآموزي اسنادي موجب افزايش انگيزه پيشرفت و افزايش سبک اسناد خوش بينانه و کاهش سبک اسناد بدبينانه در دانش آموزان با اختلال يادگيري خاص مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی، ط.، و غباری بناب، ب.، و آذرنییاد، آ. (1395). اثر بخشی بازآموزی اسنادی بر انگیزه پیشرفت و سبک اسنادی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, 3(4 ), 97-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311978Vancouver : کپی

احمدی طاهر، غباری بناب باقر، آذرنییاد آرش. اثر بخشی بازآموزی اسنادی بر انگیزه پیشرفت و سبک اسنادی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص. روانشناسی و روانپزشکی شناخت. 1395 [cited 2021September20];3(4 ):97-110. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311978IEEE : کپی

احمدی، ط.، غباری بناب، ب.، آذرنییاد، آ.، 1395. اثر بخشی بازآموزی اسنادی بر انگیزه پیشرفت و سبک اسنادی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, [online] 3(4 ), pp.97-110. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311978. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی