مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه فعاليت سازماندهي ادراکي رورشاخ در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسيتي و افراد غيرمبتلا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تعيين تفاوت نتايج مربوط به نمرات سازماندهي ذهني-شناختي در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسيتي با افراد غيرمبتلا با استفاده از آزمون رورشاخ بوده است.
مواد و روش ها: به اين منظور 28 بيمار مبتلا به اختلال ملال جنسيتي و 28 آزمودني غيرمبتلا، به روش نمونه گيري در دسترس، با توجه به همتاسازي ويژگي هاي جمعيت شناختي تا حد ممکن، انتخاب شدند. آزمودني ها با استفاده از آزمون رورشاخ، منطبق با نظام جامع اکسنر، به شکل انفرادي، مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد بين افراد مبتلا به اختلال ملال جنسيتي و افراد غيرمبتلا در متغيرهاي
Zf،Zsum ، تفاوت معنادار وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج حاکي از اين بوده که هر دو متغير در افراد مبتلا نسبت به افراد غير مبتلا ميزان کمتري را نشان داده اند که مي تواند بيانگر نوعي محدوديت ذهني يا بي ميلي نسبت به پيچيدگي ميدان محرک ها باشد. به نظر مي رسد افراد غيرمبتلا به اختلال ملال جنسيتي در مقايسه با افراد مبتلا ميزان تلاش شناختي بيشتري در سازمان دهي به شرايط و محرک هاي محيطي از خود نشان مي دهند که در نهايت منجر به عمل موفق تر و کارآمدتر و در نهايت سازگاري بهتر مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی