نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 12 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مولفه هاي ذهن آگاهي و مزاج هاي عاطفي در افراد با افسردگي اساسي، اضطراب منتشر و افراد بهنجار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روانشناسی، دانشگاه خوارزمی
 
چکیده: 
زمينه: ذهن آگاهي مفهومي جديد است که در سال هاي اخير در درمان بسياري از اختلالات روانشناختي مورد توجه روانپزشکان و روانشناسان قرار گرفته است. استفاده از تکنيک هاي ذهن آگاهي مستلزم بهره گيري از اطلاعات ديگري در خصوص چگونگي عملکرد مولفه هاي ذهن آگاهي در هر يک از اختلالات روانشناختي است. هدف اين پژوهش مقايسه مولفه هاي ذهن آگاهي در سه گروه بيماران مبتلا به افسردگي اساسي، اضطراب منتشر و افراد بهنجار بوده است.روش: جامعه آماري پژوهش شامل کليه بيماران مبتلا به افسردگي اساسي و اضطراب منتشر بود که به مرکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند. از ميان اين افراد، تعداد 30 نفر با تشخيص اختلال افسردگي اساسي و 30 نفر با تشخيص اختلال اضطراب منتشر به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. يک گروه 30 نفري از افراد بهنجار که فاقد اختلالات افسردگي اساسي و اضطراب منتشر بودند نيز از بين کارکنان دانشگاه علوم پزشکي انتخاب شد. افراد هر سه گروه (افسرده، مضطرب و بهنجار) بر حسب متغيرهاي سن، جنسيت، فقدان بيماري هاي جسمي و عدم ابتلا به ساير بيماري هاي رواني همتاسازي شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامه افسردگي بک، پرسشنامه اضطراب اشپيلبرگر، پرسشنامه پنج مولفه ذهن آگاهي و پرسشنامه ارزيابي مزاج ممفيس، پيزا، پاريس و سن ديگو بود. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش، در بخش آمار توصيفي از شاخص هاي ميانگين و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطي از تحليل واريانس چندمتغيرهMANOVA) ) و آزمون تعقيبي توکي استفاده شده است.يافته ها: نتايج نشان داد که بين سه گروه در مولفه هاي ذهن آگاهي تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، در مولفه هاي مشاهده، توصيف و عمل توام با آگاهي ميان افراد مضطرب و بهنجار و همچنين افراد افسرده و بهنجار تفاوت معناداري وجود داشت. در مولفه عدم قضاوت ذهن آگاهي، ميان افراد افسرده و مضطرب و افراد بهنجار و مضطرب تفاوت ها معنادار بود. همچنين در مولفه عدم واکنش تفاوت ميان گروه هاي مضطرب- افسرده، مضطرب- بهنجار و افسرده- بهنجار معنادار بود. همچنين افراد افسرده در مزاج هاي عاطفي نمرات بيشتري نسبت به افراد اضطرابي و بهنجار کسب نمودند وتفاوت اين نمرات در مقياس ادوارخويي و تحريک پذيري نسبت به افراد بهنجار معنادار بود.نتيجه گيري: در تبيين نتايج اين پژوهش مي توان اين گونه نتيجه گيري کرد که بيماران مضطرب و افسرده نسبت به افراد بهنجار در مولفه هاي ذهن آگاهي عملکرد ضعيف تري دارند و نمرات مزاجهاي عاطفي انها به مراتب بالاتر از افراد بهنجار بوده است.بنابراين درمان هاي مبتني بر ذهن آگاهي مي توانند با تاکيد بر اين مولفه ها موجب تسهيل روند درمان و همچنين بهبود علايم اين گونه بيماران شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسمعیل زاده آخوندی، م.، و محمدعلیزاده نمینی، آ. (1395). مقایسه مولفه های ذهن آگاهی و مزاج های عاطفی در افراد با افسردگی اساسی, اضطراب منتشر و افراد بهنجار. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, 3(4 ), 12-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311961Vancouver : کپی

اسمعیل زاده آخوندی محمد، محمدعلیزاده نمینی آناهیتا. مقایسه مولفه های ذهن آگاهی و مزاج های عاطفی در افراد با افسردگی اساسی, اضطراب منتشر و افراد بهنجار. روانشناسی و روانپزشکی شناخت. 1395 [cited 2022June28];3(4 ):12-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311961IEEE : کپی

اسمعیل زاده آخوندی، م.، محمدعلیزاده نمینی، آ.، 1395. مقایسه مولفه های ذهن آگاهی و مزاج های عاطفی در افراد با افسردگی اساسی, اضطراب منتشر و افراد بهنجار. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, [online] 3(4 ), pp.12-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311961. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی