نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آرام سازي پيشرونده عضلاني بر وقوع زايمان زودرس در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: زايمان زودرس، عامل اصلي مرگ و مير و بيماري هاي دوران نوزادي مي باشد. با توجه به اينکه تاثير آرام سازي پيشرونده عضلاني بر وقوع زايمان زودرس زنان باردار به اندازه کافي مورد توجه قرار نگرفته است، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزيابي تاثير آرام سازي پيشرونده عضلاني بر وقوع زايمان زودرس در زنان نخست باردار شهر همدان انجام شد. روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني در سال 1394 بر روي 120 زن نخست باردار در هفته 22-21 بارداري در شهر همدان انجام شد. افراد ابتدا پرسشنامه اطلاعات فردي و پرسشنامه اضطراب اسپيل برگر را تکميل کردند و به صورت تصادفي به دو گروه 60 نفره کنترل و مداخله تقسيم شدند. گروه کنترل فقط مراقبت هاي معمول را دريافت کردند، اما گروه مداخله علاوه بر مراقبت هاي معمول، پس از فراگيري تکنيک آرام سازي عضلاني، به مدت 10 هفته اين تمرينات را در منزل انجام دادند و برگه ثبت عملکرد روزانه را تکميل کردند و تا هفته 32 بارداري از نظر وقوع زايمان زودرس پيگيري شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 20) و آزمون هاي تي تست، کاي اسکوئر و تحليل کوواريانس انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: دو گروه قبل از مداخله از نظر سطوح اضطراب آشکار و پنهان همگن بودند، اما پس از مداخله در گروه کنترل افزايش معنادار (0.001>p) و در گروه آزمون کاهش معناداري (0.001>p) در ميانگين اضطراب آشکار و پنهان مشاهده شد. همچنين در گروه کنترل زايمان زودرس به طور معناداري بيشتر از گروه مداخله رخ داده بود (p=0.04).نتيجه گيري: آموزش تکنيک آرام سازي پيشرونده عضلاني به زنان باردار مي تواند تاثير بسزايي بر کاهش اضطراب و کاهش وقوع زايمان زودرس داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شبیری، ف.، و طراوتی جواد، م.، و سلطانی، ف.، و کرمی، م. (1395). تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر وقوع زایمان زودرس در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 19(11 ), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311912Vancouver : کپی

شبیری فاطمه، طراوتی جواد معصومه، سلطانی فرزانه، کرمی منوچهر. تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر وقوع زایمان زودرس در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1395 [cited 2022May22];19(11 ):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311912IEEE : کپی

شبیری، ف.، طراوتی جواد، م.، سلطانی، ف.، کرمی، م.، 1395. تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر وقوع زایمان زودرس در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 19(11 ), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311912. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی