برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 100 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه عوامل استرس شغلي با خود کارآمدي و سلامت عمومي پرستاران و ماماها در بيمارستان بعثت سنندج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: استرس شغلي، از جمله در مشاغل حوزه علوم پزشکي با رضايت شغلي و عملکرد فرد رابطه دارد و يکي از مولفه هاي موثر بر سلامت و ايمني به شمار مي رود. بنابراين، مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه عوامل استرس شغلي با خودکارآمدي و سلامت عمومي پرستاران و ماماهاي بيمارستان بعثت انجام شد.
روش: اين مطالعه توصيفي- تحليلي و از نوع مقطعي است که 176 نفر از کارکنان پرستاري و مامايي شاغل در بيمارستان بعثت شهر سنندج را با کمک سرشماري در سال 93 مورد بررسي قرار داد. گردآوري داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه هاي استاندارد سلامت عمومي (
GHQ) و استرس شغلي بيمارستاني (HSS) و خودکارآمدي عمومي شرر انجام شد. در نهايت، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آمار توصيفي و آزمون هاي آماري t-test، آناليز واريانس يک طرفه و آزمون همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميزان استرس شغلي در افراد مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط بود (ميانگين 101.8 از 175 نمره). بين استرس شغلي با جنس، تاهل، نوبت کاري، سطح تحصيلات و نوع استخدام ارتباط معني دار وجودنداشت، اما با نوع شغل داراي ارتباط معني دار آماري بود (
p<0.05). در اين مطالعه، ميانگين سطوح سلامت عمومي و خودکارآمدي به ترتيب 24.9 و 39.9 بود. بين استرس شغلي با سلامت عمومي ارتباط معني دار و بين استرس شغلي با سلامت عمومي (p=0.001، r=0.42)، استرس شغلي با خودکارآمدي (p=0.001، r=0.26) و سلامت عمومي با خودکارآمدي همبستگي مثبت وجود داشت (p=0.001، r=0.48).
نتيجه گيري: استرس شغلي مي تواند باعث بروز اختلالات رواني و کاهش سطح خودکارآمدي پرستاران و ماماها شود. پرستاران و ماماها بطور ميانگين از نظر سلامت عمومي در حد بالاتر از نقطه بحراني قرار داشتند و خودکارآمدي آنها بيشتر از حد متوسط بود. برنامه هاي مداخله اي جهت پيشگيري از استرس شغلي و بروز اختلالات در وضعيت سلامت عمومي در پرستاران و ماماها مي تواند بر کاهش فشارکاري، نوبت هاي کاري طولاني و خطر عوامل بيولوژيکي و عوامل فيزيکي متمرکز گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فاتحی، ف.، و محمدی، م.، و کریمیان، م.، و آزمون، م.، و غریبی، ف.، و شهابی، ه. (1394). رابطه عوامل استرس شغلی با خود کارآمدی و سلامت عمومی پرستاران و ماماها در بیمارستان بعثت سنندج. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, 2(3 ), 100-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311818Vancouver : کپی

فاتحی فریبا، محمدی مرتضی، کریمیان منیره، آزمون مهرانگیز، غریبی فردین، شهابی هانیه. رابطه عوامل استرس شغلی با خود کارآمدی و سلامت عمومی پرستاران و ماماها در بیمارستان بعثت سنندج. روانشناسی و روانپزشکی شناخت. 1394 [cited 2021October22];2(3 ):100-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311818IEEE : کپی

فاتحی، ف.، محمدی، م.، کریمیان، م.، آزمون، م.، غریبی، ف.، شهابی، ه.، 1394. رابطه عوامل استرس شغلی با خود کارآمدی و سلامت عمومی پرستاران و ماماها در بیمارستان بعثت سنندج. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, [online] 2(3 ), pp.100-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311818. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 357 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی