برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 66 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر حافظه سرگذشتي افراد افسرده غير باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی دانشگاه سمنان
 
چکیده: 
مقدمه: طبق اعلام سازمان بهداشت جهاني افسردگي يکي از مشکلات روانشناختي شايع است. عوامل شناختي متعددي در آسيب پذيري افسردگي نقش دارند، يکي از اين عوامل که توجه پژوهشگران زيادي را به خود جلب کرده است، حافظه سرگذشتي است. حافظه سرگذشتي در واقع بازنمايي شخصي يک فرد از گذشته ي خود است.هدف: يکي از مشکلات شناختي اي که افراد افسرده با آن مواجهه هستند و باعث تداوم و عود نشانه هاي افسردگي مي شود، بيش کلي گرايي خاطرات سرگذشتي است. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر حافظه سرگذشتي بود.روش: طرح پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي پيش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. از بين دانشگاه هاي شهر تهران سه دانشگاه به تصادف انتخاب شدند. بر اساس ملاکهاي ورود و خروج 20 نفر انتخاب شد و به صورت تصادفي به دو گروه کنترل) 2 نفر ريزش داشت (و آزمايش گمارده شدند. گروه آزمايش به مدت 8 جلسه ي 2 ساعته تحت مداخله گروهي قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه افسردگي بک و آزمون حافظه سرگذشتي بود. دادههاي حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس چند متغيره تحليل شد. يافته ها: يافته هاي حاصل از تحليل داده ها نشان داد که در گروه آزمايش نمره اختصاصي حافظه سرگذشتي افزايش داشته و زمان واکنش کاهش معنادار داشته.نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر و ارائه تبيين هاي نظري و پژوهشي مرتبط، گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد به عنوان يک روش درماني اثر بخش در زمينه حافظه سرگذشتي افراد افسرده توصيه ميگردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلخانی، ا.، و صباحی، پ.، و طباطبایی، س.، و رحیمیان بوگر، ا.، و شهبازی، ع. (1396). اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حافظه سرگذشتی افراد افسرده غیر بالینی. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, 4(1 ), 66-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311810Vancouver : کپی

قلخانی الهام، صباحی پرویز، طباطبایی سیدموسی، رحیمیان بوگر اسحق، شهبازی علی. اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حافظه سرگذشتی افراد افسرده غیر بالینی. روانشناسی و روانپزشکی شناخت. 1396 [cited 2022January19];4(1 ):66-75. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311810IEEE : کپی

قلخانی، ا.، صباحی، پ.، طباطبایی، س.، رحیمیان بوگر، ا.، شهبازی، ع.، 1396. اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حافظه سرگذشتی افراد افسرده غیر بالینی. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, [online] 4(1 ), pp.66-75. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311810. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی